Mga Panuntunan ng Korte Maaaring Magpatuloy ang Paghahabla ng Libreng Pagsasalita ng AHF

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

LOS ANGELES (Marso 30, 2023) – AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking provider sa mundo ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mga taong may HIV at AIDS, ay papayagang magpatuloy sa demanda nito laban kay Michelle Baass, Direktor ng Department of Health Care Services (DHCS) ng California, para sa kanyang paglabag sa konstitusyon ng AHF mga karapatan.

 

Noong Hunyo 2022, biglang kinansela ng California ang Positive Healthcare (PHC) na plano ng AHF—isang 28 taong gulang na programa na nag-aalok ng espesyal na pinamamahalaang pangangalaga para sa mga taong may AIDS. Sinabi ng Direktor at ng DHCS na winakasan nila ang PHC dahil nagpadala ang AHF ng sulat noong Nobyembre 2021 sa mga naka-enroll sa PHC na humihimok sa kanila na direktang makipag-ugnayan sa DHCS upang isulong ang pagpapatuloy ng PHC na nakatakdang magtapos sa Disyembre 31, 2021. Tinawag ng Direktor ang sulat na isang hindi tamang taktika sa negosasyon at sinasabing "natatakot" ang mga enrollees na isipin na magwawakas ang PHC gaya ng nakatakdang gawin. Nagdemanda ang AHF, na nagbibintang ng mga paglabag sa Unang Susog. Naglabas ang korte ng paunang injunction, at noong Disyembre 21, 2021, napagkasunduan ng AHF at DHCS na palawigin ang kontrata hanggang Disyembre 31, 2022.

 

“Noong Nobyembre, nang magbigay ng naunang AHF Motion for Preliminary Injunction sa kaso nito laban sa DHCS at Michelle Baass, pinaniwalaan ng Korte na ang AHF ay nagpakita ng posibilidad na magtagumpay sa mga pag-aangkin nito na nilabag ng DHCS ang mga karapatan sa konstitusyon ng AHF, kabilang ang karapatan ng AHF na malayang magsalita tungkol sa mahalagang mga bagay na may kinalaman sa publiko,” sabi ng abogado Andrew F. Kim (Kim Riley Law) na nagsampa ng inisyal na kaso at mosyon para sa preliminary injunction. "Ang desisyon ngayon ay nagpapatunay na ang posibilidad na magtagumpay. Inaasahan namin na magpatuloy sa paglilitis sa bagay na ito."

 

Magpapatuloy ang AHF sa demanda upang patunayan sa mga merito na nilabag ng Direktor ang mga karapatan sa konstitusyon ng AHF. Ang AHF ay patuloy na magbibigay ng nagliligtas-buhay at nakakatipid na pangangalaga para sa mga taong higit na nangangailangan nito.

 

“Muling itinaguyod ni Judge Ewusi-Mensah Frimpong ang karapatan ng AHF na magsalita at humimok ng aksyon sa ngalan ng mga miyembro ng Positive Healthcare na pinaglilingkuran namin sa loob ng mga dekada," sabi Michael weinstein, presidente ng AHF. "Kinikilala at pinasasalamatan namin siya para sa kanyang pamumuno ngayon at nanunumpa na ipagpatuloy ang pagtataguyod para sa aming mga kliyente at pasyente."

 

 

# # #

Sinisikap ng AHF na Iligtas ang Off Vine Building ng Hollywood
Kinondena ng AHF ang Mapanganib na Desisyon sa Texas