AHF: Ang Pandemic Treaty Deadlock ay Hindi Isang Opsyon

In Global Featured, Balita ni Brian Shepherd

Habang ang mga negosasyon sa kasunduan sa pandemya ay kadalasang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto, ang mga detalye ay lumitaw na nagpapahiwatig na may mga makabuluhang hindi pagkakasundo sa mga partikular na probisyon ng teksto. Hinihimok ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang mga bansang nakikipagnegosasyon na iwasan ang deadlock at panatilihing nangunguna ang pangkalahatang layunin - dapat na humanap ng paraan ang mundo upang magtulungan at matiyak ang pandaigdigang seguridad sa kalusugan ng publiko.

"Dapat isantabi ng mga bansa ang kanilang mga pagkakaiba at huwag kalimutan ang malaking larawan - ito ang tanging pagkakataon natin na muling tukuyin ang pandaigdigang balangkas ng pampublikong kalusugan. Kung ang mga pinuno ng daigdig ay mangako sa pakikipagnegosasyon sa diwa ng transparency, pananagutan, at pakikipagtulungan, ang mga negosasyon ay maaaring tumuon sa mga pangunahing isyu ng pandaigdigang seguridad sa kalusugan ng publiko, sa halip na pag-aagawan kung aling mga bansa ang magiging mananalo at matatalo sa ilalim ng bagong kasunduan na ito. Ang walang katapusang debate at kawalan ng aksyon ay magdudulot sa atin ng maraming ulit kung mabibigo tayong magkompromiso at sumulong nang sama-sama,” sabi ni AHF President Michael Weinstein.

Ang Pagpopondo sa Pandaigdigang Pagtugon sa AIDS ay Nagbubunga, Ngunit Mahirap ang Pagkalap ng Pondo
Sinasabi ng Mga Tagapagtaguyod ng Pabahay na Magkolekta sa Panukala ULA Ngayon