AP Photo / Ng Han Guan

Dapat Siguraduhin ng China na Pangunahin ang Kaligtasan sa Biotech Push

In Tsina, Global Featured, Balita ni Brian Shepherd

Isang Washington Post pagsisiyasat ay nagsiwalat ng isang ambisyosong pagsisikap ng China na palawakin ang sektor ng bioteknolohiya nito nang malaki, na kung minsan ay kontrobersyal na pananaliksik, upang makasabay (o maabutan) ang US at iba pang kapangyarihang Kanluranin habang nabigo na matiyak ang sapat na mga hakbang sa kaligtasan na nagpapatuloy. Hinihimok ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang China o anumang bansang nagsasagawa ng pananaliksik na may mga mapanganib at nakakahawang pathogens upang matiyak na ang sukdulang mga hakbang sa seguridad at pangangasiwa ay naipatupad muna.

"Ang mga balita ng hakbang ng China na kapansin-pansing palakihin ang sektor ng biotech nito, kabilang ang genetic engineering, nang hindi muna tinitiyak na ang sapat na mga hakbang sa seguridad ay hindi nakakabahala - ito ay iresponsable at posibleng maglagay sa panganib ng lahat sa buong mundo," sabi Dr. Adele Schwartz Benzaken, AHF Senior Global Medical Director. “Nakikiusap kami sa China na gawin ang tama sa pamamagitan ng pagtiyak ng sapat na bahagi ng bilyun-bilyong dolyar na inilalagay nito sa dumaraming mga laboratoryo, pananaliksik, at mga pang-eksperimentong gamot ay napupunta sa katapat na seguridad na magpapalakas ng mga depensa laban sa malubhang aksidente sa laboratoryo – tulad ng mga tumagas na bakterya na nagdudulot ng brucellosis noong 2019 sa Lanzhou at potensyal na SARS-CoV-2 sa Wuhan sa parehong taon, na nananatiling makikita. Hindi kayang bayaran ng mundo ang isa pang pandemya na inilabas dito."

Ang Pandemic Accord ay Dapat Panatilihin ang Mga Probisyon ng IP Waiver
Ang Pananaliksik sa Mga Exotic na Virus ay Nangangailangan ng Buong Transparency at Mahigpit na Pangangasiwa