Ang Pagpopondo sa Pandaigdigang Pagtugon sa AIDS ay Nagbubunga, Ngunit Mahirap ang Pagkalap ng Pondo

In Global Featured, Balita ni Brian Shepherd

Inilabas ng UNAIDS a ulat ngayon, inuulit ang maraming pampublikong kalusugan, pang-ekonomiya, at panlipunang benepisyo ng ganap na pagpopondo sa pandaigdigang pagtugon sa HIV/AIDS habang kinikilala ang kahirapan ng pangangalap ng pondo. Sinusuportahan ng AHF ang argumento ng mga may-akda na, bilang karagdagan sa pagpapakilos ng mga bagong mapagkukunan, may pangangailangan na makamit ang mas mataas na kahusayan sa kung paano inihahatid ang mga serbisyo sa paggamot, pagpapanatili sa pangangalaga, at pag-iwas at pagsubok sa mga tao sa mga rehiyong pinaghihigpitan ng mapagkukunan.

"Ang ulat na ito ay nagpapatibay sa kung ano ang alam na natin - ang paunang pamumuhunan sa pangangalaga sa HIV na nakasentro sa pasyente at ang matatag, kaakit-akit na mga serbisyo sa pag-iwas at pagsubok ay may multiplier effect na higit pa sa pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang sa edukasyon ng kababaihan, pagiging produktibo sa mga manggagawa, ang pinansiyal na seguridad ng mga sambahayan. , at marami pang iba,” sabi ni AHF Chief of Global Advocacy and Policy Terri Ford.

Idinagdag ni AHF Africa Bureau Chief Dr. Penninah Iutung, “Ang kaso ng pamumuhunan ay nakakahimok, ngunit ang katotohanan ay dapat ding kilalanin: Saan magmumula ang karagdagang bilyun-bilyong dolyar? Ngayon, ang UNAIDS ay dapat na maging punong tagapagtaguyod ng mobilisasyon ng mapagkukunan at tagapayo sa teknikal upang makipagtulungan sa mga bansa sa pagbuo ng mga makatotohanang plano sa pagkilos sa pagpopondo. Mangangailangan ito ng makabuluhang political will at isang kumbinasyon ng mga estratehiya upang mapabuti ang kahusayan, pataasin ang domestic financing, at kumbinsihin ang mga donor na ang paunang pamumuhunan ay katumbas ng halaga. Umaasa kami na ang ulat na ito ay ang unang hakbang lamang para sa UNAIDS.”

Ang Pananaliksik sa Mga Exotic na Virus ay Nangangailangan ng Buong Transparency at Mahigpit na Pangangasiwa
AHF: Ang Pandemic Treaty Deadlock ay Hindi Isang Opsyon