Ang Pandemic Accord ay Dapat Panatilihin ang Mga Probisyon ng IP Waiver

In Global Featured, Balita ni Brian Shepherd

Sa gitna ulat na ang mga pharmaceutical CEO ay naglo-lobby sa Group of Seven (G7) upang protektahan ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa pandemya na kasunduan ng World Health Organization, hinihimok ng AIDS Healthcare Foundation ang mga pinuno ng G7 at iba pang mga Estadong Miyembro ng WHO na tiyaking magkakaroon ang mundo ng access sa mga gamot na nagliligtas-buhay sa pamamagitan ng malawakang produksyon sa ang kaganapan ng isa pang sakuna na pagsiklab ng nakakahawang sakit.

"Ang malaking pharma ay nakasalalay sa parehong lumang mga taktika na sakim - ang parehong mga taktika na humantong sa tatlong gumagawa ng bakuna sa COVID-19 na humahawak sa mga bansa at sa buong mundo na hostage at humakot ng malaswang mataas na kita sa panahon ng pandemya. Tama na!" sabi ni Loretta Wong, AHF Deputy Chief of Global Advocacy and Policy. “Hinihikayat namin ang WHO at ang Member States nito na protektahan ang iminungkahing Mga probisyon ng IP waiver sa pamamagitan ng pagtiyak na manatili sila sa bagong kasunduan sa pandemya. Ang mga pinuno ng G7 ay dapat ding manindigan sa kanilang summit sa Japan sa susunod na buwan at protektahan sila at ang mga mamamayan ng mundo. Ang mga pinuno ng gobyerno ay hindi maaaring yumukod sa mga kumpanya ng parmasyutiko at sa kanilang mga tagalobi – dapat nilang unahin ang buhay bago ang kita.”

Pinalakpakan ng AHF ang Ghana sa Pag-apruba ng Bakuna sa Malaria, Hinihimok ang Pag-apruba ng WHO pagkatapos ng Mga Pagsubok
Dapat Siguraduhin ng China na Pangunahin ang Kaligtasan sa Biotech Push