Naranggo ng US ang Near Bottom sa Pagpigil sa mga Bagong Kaso ng HIV

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Labindalawang porsyentong pagbaba ay mababawasan kumpara sa mga rate ng tagumpay ng karamihan sa iba pang industriyalisadong mga bansa sa pagkuha ng mga taong may HIV sa paggamot at virally suppressed

 

 

Los Angeles, CA (Mayo 23, 2023) – AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagbabala na ang Ulat ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC). na nagpapakita na ang United States HIV infection rate ay bumaba ng 12 porsiyento mula 2017 hanggang 2021 ay pinaniniwalaan ang mas malaking larawan. Habang ipinagmamalaki ng United States ang mga world class na clinician at pharmaceutical innovator, ang America ay malapit sa ilalim ng mga advanced na industriyalisadong bansa sa mga tuntunin ng pagpigil sa mga bagong kaso ng HIV at pagkamit ng viral suppression para sa populasyon ng HIV nito.

 

"Ang mga istatistika ay hindi katanggap-tanggap. Tatlumpu't dalawang libong mga bagong kaso bawat taon ay kumakatawan sa isang pagkabigo sa pagkontrol sa epidemya. Sa kabila ng sampu-sampung bilyong dolyar na ginastos, 58% lamang ng mga Amerikanong may HIV ang virally suppressed na nahuhuli sa ilang mahihirap na bansa sa Africa, "sabi Michael weinstein, tagapagtatag at pangulo ng AHF. "Higit pa rito, ang mga taong may kulay ay patuloy na kulang sa tulong na kailangan nila upang maiwasan at gamutin ang HIV habang ang aming pira-pirasong sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay lumilikha ng mga hadlang sa pangangalaga at ang kakulangan ng pangunahing pag-iwas ay tumutulong sa pagkalat ng virus. Sampung taon na ang nakalilipas, ang pangunahing isyu ay ang lahat ng mga tao na hindi alam na sila ay nabubuhay na may HIV at, samakatuwid, ay hindi nakakakuha ng paggamot. Ngayon, ang problema ay napakaraming tao ang hindi nakakakuha ng pangangalaga o hindi nananatili sa pangangalaga. Ang mga mambabatas, opisyal ng kalusugan, at mga non-government na aktor ay dapat humingi ng higit pa mula sa ating mga pamumuhunan sa kalusugan ng publiko na nakatuon sa pag-iwas sa HIV.

 

 

Nagsalita ang AHF Laban sa SB-254 ng Florida
Dapat Pagtibayin ng mga Estado ng Miyembro ng WHA ang Napapatupad na Pandemic Accord