Pinapatunayan ng Arbitration Ruling ang AHF Antitrust Theory Laban sa PBM Prime Therapeutics

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Pinapayagan ng Arbitrator ang lima sa pitong claim—kabilang ang mga per-se antitrust violations at paglabag sa kontrata—na magpatuloy sa kaso laban sa Prime Therapeutics para sa pag-aayos, na may direktang kakumpitensya sa negosyo, ang mga rate ng reimbursement na binabayaran sa mga independyenteng parmasya tulad ng AHF

 

LOS ANGELES, CA (Hulyo 12, 2023) AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang nangungunang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS sa buong mundo, ay nakakuha ng isang makabuluhang legal na tagumpay sa isang American Arbitration Association arbitrasyon laban sa Prime Therapeutics LLC, isa sa pinakamalaking pharmacy-benefits managers (PBMs) sa bansa. Tinalo ng AHF ang pagtatangka ni Prime na wakasan ang buong kaso at papayagang sumulong laban kay Prime sa mga pag-aangkin ng mga paglabag sa antitrust at iba pang mga pagkakamaling sibil.

 

Noong huling bahagi ng Hunyo, ang Arbitrator na si David R. Cohen, Esq., ay naglabas ng kanyang paghatol na pagbibigay sa bahagi at pagtanggi sa bahagi ng mosyon ni Prime na i-dismiss ang kaso ng AHF. Ang Arbitrator Cohen ay pinanatili ang lima sa pitong claim ng AHF, at dalawa lang ang ibinasura.

 

“Ang desisyon ng arbitrator ay partikular na kapansin-pansin para sa pagpapatunay sa teorya ng AHF ng per se (awtomatikong) mga paglabag sa antitrust sa kalikasan ng pag-aayos ng presyo ng Prime. Naghahanda na ngayon ang AHF na patunayan ang mga claim na iyon, sa susunod na yugto ng arbitrasyon,” sabi Jonathan M. Eisenberg, Deputy General Counsel para sa AHF. "Itinuring din ni Arbitrator Cohen na hindi makatwiran at tumanggi na ipatupad ang isang-taong batas ng mga limitasyon sa kontraktwal ni Prime na maaaring humadlang sa alinman sa mga paghahabol ng AHF na madinig man lang."

 

likuran

Si Prime ay isang pharmacy-benefits manager (PBM), isang “middleman” sa distribution system para sa mga inireresetang gamot sa United States. Gumaganap si Prime bilang gatekeeper sa pagitan ng mga parmasya at mga tagaseguro ng kalusugan.[1]  Ipinagmamalaki ni Prime ang pangangasiwa ng mga bahagi ng benepisyo ng parmasya ng mga plano sa segurong pangkalusugan para sa humigit-kumulang 38 milyong tao sa United States. Marami sa mga taong iyon ay mga pasyente ng mga botika ng AHF. Mula noong 2020, napunan ng AHF ang daan-daang libong mga reseta ng gamot para sa mga pasyente na ang PBM ay Prime.

 

Mula noong Abril 2020, sadyang inihanay ng Prime ang mga rate ng reimbursement nito sa parmasya sa isa pang PBM, Express Scripts, Inc. Hindi na ginagawa ng dalawang PBM ang dapat nilang gawin sa isang sistema ng free-market, katulad ng pakikipagkumpitensya sa presyo sa maakit ang mga parmasya sa mga network ng provider. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang direktang nakakapinsala sa AHF at iba pang mga parmasya kundi pati na rin sa huli ay nakakapinsala sa mga pasyente at sa buong pipeline ng inireresetang gamot sa bansang ito.

 

"Ang AHF ay patuloy na may tunay na dahilan upang matakot na maaari naming harapin ang paghihiganti mula sa Prime para sa paglalantad nito bilang isang tagapag-ayos ng presyo," idinagdag ni Eisenberg. "Gayunpaman, ginagawa namin ang panganib na iyon sa ngalan ng mga pasyenteng pinaglilingkuran namin at ang marami pang ibang apektadong mga independyenteng parmasya upang subukang pigilan ang lantarang labag sa batas na pamamaraan ng Prime."

 

Prime/AHF arbitration ruling link

 

[1] Tandaan: Ang Prime ay, sa katunayan, pag-aari ng isang grupo ng Blue Cross at/o mga tagaseguro sa kalusugan ng Blue Shield.

Ang J&J-Stop TB Partnership Deal ay isang Positibong Hakbang ngunit Higit Pa ang Kailangan
Paggamit ng Doxy para Pigilan ang mga STI, Nag-iingat