Nasusunog ang Cigna para sa Mga Kasanayan sa Pamamahala ng Benepisyo sa Hindi Etikal na Parmasya

In Tampok, Balita ni Jacki Schechner

Magra-rally ang mga nagpoprotesta sa labas ng punong-tanggapan ng kumpanya noong Huwebes habang patuloy na hinahayaan ng higanteng insurance ang mga benepisyo nito sa parmasya na hawakan, Express Scripts, biktimahin ang mga independyente at espesyal na parmasya at guluhin ang pangangalaga sa pasyente

BLOOMFIELD, CT (Agosto 23, 2023) – Mga tagapagtaguyod ng pangangalagang pangkalusugan mula sa buong bansa na kaanib sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay magpoprotesta Cigna – at, lalo na, ang tagapamahala ng benepisyo nito sa parmasya (PBM) Mga Express script (ESI) – para sa mga hindi etikal na gawi nito na nakakagambala sa pangangalaga ng pasyente at nakakapinsala sa access ng pasyente sa kanilang mga piniling parmasya.

Binili ng Cigna ang ESI, isa sa pinakamalaking PBM ng bansa, noong 2018. Ang Express Scripts ay sikat sa pagpapaalis ng mga independiyente at espesyal na parmasya mula sa mga network ng plano nito at, sa huli, wala sa negosyo sa pamamagitan ng pagpapataw ng di-makatwirang at mapang-aping mga kondisyon, kabilang ang mga clawback at mga pagbabayad sa antas ng gutom . Bilang controller ng mga benepisyo sa droga para sa higit sa 100 milyong tao sa US, ang Express Scripts ay maaaring magpataw ng take-it-or-leave it na mga tuntunin nang walang parusa. Layunin ng Express Scripts na putulin ang mga ugnayan ng mga provider sa kanilang mga pasyente at pilitin ang mga pasyenteng iyon sa sariling espesyalidad na mail order na parmasya ng Express Scripts, Accredo.

ANO: Protesta ng Cigna sa mga pang-aabuso ng Express Scripts PBM nito
SAAN: Cigna Corporate Headquarters, intersection ng Simsbury Rd. & N. Main St., Bloomfield (Avon) CT
WHEN: Huwebes, Agosto 24, 2023 sa 10:30 am (ET)

"Ang pagkagambala sa ugnayan sa pagitan ng isang parmasya at pasyente ay lalong kasuklam-suklam pagdating sa mga taong nabubuhay na may HIV na dumaranas pa rin ng stigma at iba pang mga hamon," sabi Rasheed Gonga, AHF Advocacy Manager. "Ang pagpilit sa kanila na umalis sa kanilang pinagkakatiwalaang lokal na parmasyutiko ay masama para sa indibidwal at masama para sa kalusugan ng publiko. Nananawagan ang AHF kay Cigna na gawin ang tama at itigil ang hindi etikal at mapaminsalang pagkilos ng Express Scripts.”

 

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan ng HIV/AIDS sa mundo, ay nagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya sa higit sa 1.7 milyong indibidwal sa 45 bansa sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region, at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, bisitahin kami online sa AIDShealth.org, hanapin mo kami sa Facebook, Sundan kami sa Instagram at kaba, at mag-subscribe sa aming Pagkalipas ng Oras podcast.

# # #

 

 

 

Ang pag-backslid sa COVID Data ay isang Global Health Threat
Inilunsad ang Rent Control Campaign sa Hard-Hit Central Valley