Pinapanatili ng Konseho ng Lungsod ang Tahanan ng Morris Kight, Pinapanatili ang Kasaysayan ng LGBTQ+

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Sa nagkakaisang boto, itinalaga ng mga miyembro ng konseho ang 4th Street residence ng lolo ng LGBTQ+ movement na isang Lungsod ng Los Angeles Historic Cultural Monument (HCM)

Sa kasalukuyan, wala pang isang porsyento ng mga site ng HCM ng lungsod ang nagpaparangal sa komunidad ng LGBTQ+

LOS ANGELES (Agosto 8, 2023) Mga tagapagtaguyod mula sa AHF at ang Ang pabahay ay isang Karapatang Pantao (HHR) division ay nagsaya at nagpasalamat sa Konseho ng Lungsod ng Los Angeles para sa nagkakaisang boto nito ngayong araw na nag-apruba sa status ng Historic Cultural Monument (HCM) para sa tirahan ni Morris Kight, isang 20th century Los Angeles LGBTQ+ rights pioneer na malawak na itinuturing na lolo ng LGBTQ+ movement.

 

Ang bahay, sa 4th Ang kalye sa distrito ng Westlake, ay nasa distrito ng Councilmember Eunisses Hernandez (Distrito #1) at nakalista sa Rehistro ng Mga Makasaysayang Mapagkukunan ng California. Ang boto ng konseho ngayon ay nagbibigay-daan para sa pagtatayo ng mga karagdagang at lubhang kailangan na mga yunit ng pabahay sa ari-arian; gayunpaman, ito ay nagsasaad na ang 1920s-era wood frame bungalow ni Kight ay hindi maaaring sirain o ilipat mula sa site.

 

"Ang nagkakaisang boto ng Konseho upang iligtas ang tahanan ni Morris Kight ay isang malaking karangalan sa kanyang alaala," sabi Susie Shannon, Policy Director for Housing Is A Human Right. “Nagpapasalamat kami sa Konseho sa pagsuporta sa LGBTQ+ community at lalo kaming nagpapasalamat na makitang kinikilala at napreserba ang mga kontribusyon ni Kight.”

 

Nauna nang itinaguyod ni Konsehal Hernandez ang mas mababang 'site ng' pagtatalaga, na nangangahulugang maaaring sirain ng may-ari ng ari-arian ang ari-arian at muling i-develop ang site, isang bagay na naunawaan ng mga tagapagtaguyod na nais gawin ng kasalukuyang may-ari ng site. Dahil ang item ay huling dumating sa harap ng konseho noong Hunyo, pinalambot ni Hernandez ang kanyang mga pananaw at ginawa ang compromise motion na pinagbotohan at ipinasa kaninang araw.

 

Ang Stonewall Democratic Club at The Los Angeles LGBT Center—na parehong may mahalagang papel si Kight sa pagtatatag—at ang Conservancy ng Los Angeles Sinuportahan din ang status ng HCM para sa property.

 

Kasunod ng patotoo sa harap ng Konseho at sa kasunod na boto ng Konseho, ang mga tagapagtaguyod ay sumama sa mga miyembro ng Local SEIU 721 sa pagkakaisa sa labas ng City Hall sa isang araw na welga ng unyon na itinakda din sa Martes.

 

 

# # #

Inilunsad ang Rent Control Campaign sa Hard-Hit Central Valley
Inaasahang Ililigtas ng Konseho ng Lungsod ng LA si Morris Kight Home