Inaasahang Ililigtas ng Konseho ng Lungsod ng LA si Morris Kight Home

In Balita ni Ged Kenslea

Ang mga miyembro ng konseho ay bumoto noong Martes sa pagtatalaga ng 4th Street residence ng lolo ng LGBTQ+ movement an Historic Cultural Monument (HCM)

Sa kasalukuyan, wala pang isang porsyento ng mga site ng HCM ng lungsod ang nagpaparangal sa komunidad ng LGBTQ+

 

LOS ANGELES (Agosto 7, 2023) Isang malawak na grupo ng mga tagapagtaguyod ang magiging puwersa sa Los Angeles City Hall bukas (Martes, Agosto 8) upang tumestigo at hikayatin ang mga Miyembro ng Konseho ng Lungsod na aprubahan ang katayuan ng Historic Cultural Monument (HCM) para sa tirahan. ng Morris Kight, isang respetadong 20th siglo Los Angeles LGBTQ+ rights pioneer. Ang bahay sa 4th Ang kalye sa distrito ng Westlake ay nasa distrito ng Councilmember Eunisses Hernandez (Distrito #1) at nakalista sa Rehistro ng Mga Makasaysayang Mapagkukunan ng California.

 

Batay sa mga pagtitiyak mula sa opisina ng Councilmember, inaasahang gagawa si Hernandez ng mosyon sa Martes na humihimok sa buong konseho na i-adopt ang Historic Cultural Monument status para sa tahanan ng Kight. Dati niyang ipino-promote ang mas maliit na 'site ng' pagtatalaga, na nangangahulugang maaaring sirain ng isang may-ari ng ari-arian ang ari-arian at muling i-develop ang site, isang bagay na naiintindihan ng mga tagapagtaguyod na nais gawin ng kasalukuyang may-ari ng site.

 

Ang isang paborableng boto sa pagtatalaga ng HCM noong Martes ay nagbibigay sa mga Miyembro ng Konseho ng pagkakataong tumayo bilang pakikiisa sa komunidad ng LGBTQ+ gayundin para parangalan at suportahan ang kasaysayan ng LGBTQ+ at HIV/AIDS sa Los Angeles.

 

AHF at Ang pabahay ay isang Karapatang Pantao (HHR), isang dibisyon ng AHF, ay lubos na sumusuporta sa Konseho ng Lungsod sa pag-apruba ng makasaysayang pagtatalaga para sa tahanan ng Kight. Ang Stonewall Democratic Club, The Los Angeles LGBT Center at The Conservancy ng Los Angeles Sinusuportahan din nila ang status ng HCM para sa property.

 

Sa Linggo, Agosto 6th, AHF tumakbo a buong pahinang ad hinihimok ang Konseho ng Lungsod na "Iligtas ang Tahanan ni Morris Kight."

 

Kasunod ng testimonya sa harap ng Konseho at sa kasunod na boto ng Konseho, ang mga tagapagtaguyod ay sasama sa mga miyembro ng Local SEIU 721 sa pagkakaisa sa labas ng City Hall sa isang araw na welga ng unyon na itinakda din sa Martes.

 

 

# # #

Pinapanatili ng Konseho ng Lungsod ang Tahanan ng Morris Kight, Pinapanatili ang Kasaysayan ng LGBTQ+
Pinalawak ng AHF ang Pangako sa Pagharap sa Kawalan ng Tahanan