Inilunsad ang Rent Control Campaign sa Hard-Hit Central Valley

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

PRESS CONF., Sabado, Agosto 19, 12:30 pm, Sequoia Room, Visalia Comfort Suites Convention Ctr.

 

169,702 pirma mula sa mga botante sa 19 na county na bumubuo sa Central Valley ay tumulong na makakuha ng inisyatiba sa pagkontrol sa renta sa buong estado noong Nobyembre 2024 na balota

VISALIA, CA (Agosto 18, 2023) – Magho-host ng press conference sa Visalia, CA sa Sabado, Agosto 19, ang isang malawak na koalisyon ng mga nangungupahan sa California, mga tagapagtaguyod ng pabahay, mga halal na opisyal, at mga organisasyon ng hustisyang panlipunan.th sa suporta ng 'Justice for Renters Act,' isang statewide ballot initiative na aalisin ang rent control ban ng California at magbibigay sa mga lokal na komunidad ng karapatang patatagin ang mga upa at gawing mas abot-kaya ang mga apartment para sa mga umuupa na mababa ang kita at nasa gitna ang kita. Ito ang unang kaganapan ng Justice for Renters sa Central Valley, na, ayon sa NBC News, ay nakakita ng ilan sa pinakamatinding pagtaas ng upa mula noong simula ng pandemya ng COVID-19 noong 2020 na may mga upa na tumaas ng 39.4% sa Bakersfield, 38.4% sa Visalia, 38% sa Fresno, 35.3% sa Merced, at 29.6% sa Redding.

ANO: 'Justice for Renters Act' Press Conference

 

WHEN:             Sabado, Agosto 19 sa 12:30 pm

 

SAAN:            Comfort Suites Visalia – Convention Center, Ang Sequoia Room

210 E. Acequia Ave, Visalia, CA 92391 (direkta sa tapat ng Convention Center)

 

WHO:              

Hon.Santos Garcia, Mayor, Lungsod ng Madera

Hon. Verónica Vázquez, Kagawad, Lungsod ng Delano

Art Rodriguez, Organizing Director, Central Valley Empowerment Alliance at Vice Chair ng Renters Council

Carolyn Fowler, Kontroler ng Partido Demokratiko ng California

Mari Ruiz Perez, Tagapangulo, California Renters' Coun

Christine Pelosi, Nangungupahan at Miyembro ng DNC

Aide Hernandez, Nangungupahan at manggagawang bukid ng DACA na huminto sa kolehiyo upang tulungan ang mga magulang na magbayad ng renta

Ashley Rojas, Direktor, Katarungan ng Katutubo

Susie Shannon, Direktor ng Patakaran, Ang Pabahay ay Isang Karapatan ng Tao (HHR) (pindutin ang conf. emcee)

 

Ang kampanya ng balota ng Justice for Renters ay nagsimula noong Mayo 25th sa Los Angeles. Ang mga backer ay nagsagawa ng press conference sa Los Angeles City Hall upang ipahayag ang pagsusumite ng higit sa 218,000 pirma ng botante ng County ng Los Angeles sa mga opisyal ng halalan ng county.

 

Ang mga tagapagtaguyod ay kailangang mangolekta ng hindi bababa sa 546,651 wastong mga lagda ng botante ng California upang maging kuwalipikado sa panukala. Nakakolekta sila ng higit sa 810,000 sa kabuuan. 169,702 pirma mula sa mga botante sa 19 na county na bumubuo sa Central Valley ay tumulong na makakuha ng inisyatiba sa pagkontrol sa renta sa buong estado noong Nobyembre 2024 na balota.

 

# # #

Nasusunog ang Cigna para sa Mga Kasanayan sa Pamamahala ng Benepisyo sa Hindi Etikal na Parmasya
Pinapanatili ng Konseho ng Lungsod ang Tahanan ng Morris Kight, Pinapanatili ang Kasaysayan ng LGBTQ+