Pagkadismaya at Pag-asa pagkatapos ng UN General Assembly Wraps

In Global Advocacy, Global Featured, Balita ni Brian Shepherd

Ang isang linggong 78th UN General Assembly ay nagtapos ngayong araw sa New York City sa pagpapatibay ng mga deklarasyon sa pag-iwas sa pandemya, paghahanda, at pagtugon (PPPR), tuberculosis (TB), at universal health coverage (UHC). An AIDS Healthcare Foundation (AHF) na delegasyon ay dumalo sa lahat ng tatlong sesyon ng panel ng UN at nagpahayag ng pagkabigo na ang mga pinuno ng mundo ay hindi gumawa ng mga konkretong pangako sa PPPR ngunit pinasigla ang pag-asa na ang mga ambisyosong pangako na nakabalangkas sa deklarasyon ng tuberculosis ay matutugunan pagkatapos ng mundo ay kulang sa deklarasyon ng TB noong 2018.

Ang tuberculosis, ang pinakanakamamatay na nakakahawang sakit sa mundo, ay pumapatay ng tinatayang 1.6 milyong tao taun-taon at ito ang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga taong may HIV. Bagama't ang deklarasyon ng UN ay may kasamang matibay na pananalita sa pagtatapos ng TB sa 2030, dapat tiyakin ng lahat ng mga pinuno sa buong mundo na isasalin ito sa pagkilos upang protektahan ang mga tao mula sa isang sakit na maiiwasan, magagamot, at magagamot.

“Nangangako ang deklarasyon ng UN sa tuberculosis dahil binalangkas nito ang mga pangako na itinaguyod ng komunidad ng TB, kabilang ang pagbibigay ng $5 bilyon taun-taon sa pagtugon sa TB, pangkalahatang pag-access sa paggamot at mga serbisyo ng TB, pagsasama ng lipunang sibil sa mga estratehiya sa TB, at pagsasama ng mga serbisyo ng TB sa primary at HIV healthcare settings,” sabi ni Guillermina Alaniz, Direktor ng Global Advocacy and Policy sa AHF. "Ang sabi, ang mga pinuno ng mundo ay dapat gumawa ng mga nasasalat na hakbang sa kanilang mga bansa upang ipatupad ang mga pangakong ito na nagliligtas-buhay - dapat nating wakasan ang tuberculosis habang ang milyun-milyong buhay ay nasa balanse."

Ang pandemya ng COVID-19 ay nagpakita sa mundo ng lahat ng patunay na kailangan kung ano ang mangyayari kapag ang isang hindi handa at hindi koordinadong pandaigdigang sistema ng pampublikong kalusugan ay tinamaan ng isang nakamamatay na nakakahawang pagsiklab ng sakit. Gayunpaman, sa deklarasyon ng UN sa PPPR, pinipili ng mga pinuno ng estado na huwag gumawa ng mapagpasyang aksyon upang matiyak na ang nakaraan ay hindi mauulit sa mga pandemya sa hinaharap.

"Ang deklarasyon ng pandemya ng UN ay halos hindi sapat upang lumikha ng isang mas malinaw, may pananagutan, at kooperatibong kasunduan sa pandemya na maaaring maprotektahan ang lahat ng mga bansa mula sa mga paglaganap sa hinaharap," sabi ni AHF Chief of Global Advocacy and Policy Terri Ford. “Hindi katanggap-tanggap ang paghiling sa mga bansa na 'pakilosin ang domestic public resources bilang pangunahing pinagmumulan ng financing' para sa PPPR – ang Pandemic Fund ay itinatag para sa isang dahilan, at hinihimok namin ang mga mayayamang bansa na tiyaking mayroon itong $10 bilyon na kailangan nito kaagad."

“Nanawagan din kami sa mga gumagawa ng desisyon na gumawa ng mas matibay na pangako sa equity para sa mga bakuna at medikal na mga kailanganin at lokal na produksyon ng bakuna sa mga rehiyon at bansa sa Global South. Hinihimok din namin ang mga bansa na sumang-ayon sa isang minimum na pamantayan para sa kapasidad ng paghahanda sa pandemya - kung aling mga mayayamang bansa ang dapat tumulong sa mga bansang may mababang kita na matugunan ang pananalapi," dagdag ni Ford.

Bilang tugon sa deklarasyon ng UN sa unibersal na saklaw ng kalusugan, bilang isang pandaigdigang institusyong pangkalusugan ng publiko at pinakamalaking organisasyon ng AIDS sa buong mundo – naniniwala ang AHF na ang lahat sa buong mundo ay dapat magkaroon ng access sa sapat at abot-kayang pangangalagang pangkalusugan; gayunpaman, hindi dapat bayaran ng UHC ang iba pang mga programa at mga tugon na nagpupumilit na mabuhay sa gitna ng kakulangan ng mapagkukunan.

"Habang ang pangkalahatang saklaw sa kalusugan ay isang kahanga-hangang layunin na pagsusumikap, ang mga kasalukuyang tugon ay dapat na ganap na mapondohan bago ang mga pandaigdigang pagsisikap ay lumipat dito - ibig sabihin, Ang Global Fund, The Pandemic Fund, at ang pandaigdigang tugon sa TB," idinagdag ni Denys Nazarov, Direktor ng Global Patakaran at Komunikasyon sa AHF. “Bukod dito, hindi namin maaaring payagan ang Global North na tukuyin ang UHC para sa Global South, at ang mga stakeholder at tagapagpatupad ay dapat na kasangkot sa lahat ng antas ng pagpaplano at pagpapatupad. Ang kalusugan sa buong mundo ay hindi dapat tingnan bilang isang kawanggawa - dapat itong pondohan sa diwa ng pakikipagtulungan at suporta sa isa't isa."

Binubuksan ng AHF ang State-of-the-Art HIV Healthcare Center sa Capitol Hill
Mga Natuklasan na Spotlight Apurahang Pangangailangan para sa Europa na Umangat sa AIDS