Mga Natuklasan na Spotlight Apurahang Pangangailangan para sa Europa na Umangat sa AIDS

In Global Advocacy, Global Featured, Balita ni Brian Shepherd

Bilang tugon sa European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) -uulat mapanganib na mga puwang sa diagnosis ng HIV/AIDS at saklaw ng paggamot sa maraming bansa sa buong rehiyon, ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagpapaalala sa mundo na ang mga bansa sa buong mundo ay dapat gumawa ng agaran at tiyak na mga hakbang upang mapagtagumpayan ang labanan laban sa HIV/AIDS.

"Ang pag-unlad sa pagsugpo sa mga bagong paghahatid ng HIV sa Europa at sa buong mundo ay masyadong mabagal upang maabot ang pandaigdigang target na wakasan ang AIDS sa 2030. Upang mapagtagumpayan ang labanan laban sa AIDS, lahat ng taong may HIV ay dapat malaman ang kanilang katayuan, manatili sa paggamot, at manatiling viral. pinigilan,” sabi ni AHF Chief of Global Advocacy and Policy Terri Ford. “Ngunit ang mga kritikal na aspeto ng pagtugon sa AIDS ay hindi posible nang walang mas mataas na pamumuhunan ng mga bansa upang mahanap ang mga taong hindi alam na sila ay positibo sa HIV at makuha at mapanatili sila sa pangangalaga. Ang lahat, anuman ang pagkakakilanlan sa sekswal, kasarian, o katayuan sa imigrasyon, ay karapat-dapat na tratuhin nang walang mantsa o diskriminasyon at magkaroon ng walang harang na access sa pagsusuri at paggamot sa HIV.

Nagtatrabaho ang AHF sa siyam na bansa sa Europa kung saan nagbibigay ito ng pangangalaga at paggamot sa HIV/AIDS sa mahigit 73,000 rehistradong kliyente. Mula Enero hanggang Agosto 2023, sinubukan ng mga AHF team sa Europe ang mahigit 125,000 katao para sa HIV.

Pagkadismaya at Pag-asa pagkatapos ng UN General Assembly Wraps
Binatikos ng AHF sina Johnson & Johnson para sa Imoral na Paggawa sa Paggamot sa TB