Ang Housing Is A Human Right ay pumapalakpak sa US Ninth Circuit Para sa Pagbabawal sa mga Homeless Sweep

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

LOS ANGELES (Setyembre 6, 2023)  HAng pagpapatalsik ay Isang Karapatang Pantao (HHR) pinalakpakan ang Korte ng Apela ng Estados Unidos para sa Ninth Circuit para sa isang mahalagang desisyon na nagbabawal sa pagwawalis ng mga hindi nakatirang residente sa San Francisco habang patuloy ang kakulangan ng ligtas na tirahan at abot-kayang pabahay. Naniniwala kami na ang permanenteng pabahay ay ang pinakamahusay na solusyon upang matulungan ang hindi nakatira na populasyon.

 

Hindi namin malinaw kung paano ito makakaapekto sa lungsod ng Los Angeles. Ngunit tulad ng nabanggit sa isang kamakailang New York Times artikulo, ang California ay nakipaglaban sa loob ng maraming taon sa matinding hindi pagkakapantay-pantay ng kita, mamahaling gastos sa pamumuhay, at kakulangan ng abot-kayang pabahay, at ang estado ay mayroon na ngayong higit sa 171,000 katao na walang tirahan. Ang Los Angeles ay nagsasagawa ng mga sweep sa napakataas na halaga sa mga residente ng lungsod mula noong 2019. Kung ito ay isang aktwal na solusyon hindi ba ang mga numero ay bumaba sa halip na tumaas? Ang galit ay naidirekta sa mga taong naninirahan sa mga kampo sa halip na nakadirekta sa aktwal na mga patakaran at mga inihalal na opisyal na nag-ambag sa lumalalang sitwasyon ng kawalan ng tirahan.

 

Ang pagkriminal sa kawalan ng tirahan ay hindi kailanman malulutas ang anuman, at ang bilang ng mga taong walang tirahan ay patuloy na tataas. Hinihimok namin ang mga inihalal na opisyal ng estado na makita ang malaking larawan at mapagtanto na nabigo ang mga sweep. Sa halip, kailangan natin ng mas abot-kayang pabahay para sa lahat.

 

 

 

# # #

 

 

Binatikos ng AHF ang Mga Taktika ng Hostage ng Bakuna ng J&J sa South Africa
Mga Condom Go Saging sa Los Angeles