AHF Salamat kay Gov. Newsom sa Paglagda sa PBM Reform Bill (SB 786, Portantino)

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ginagawa ng batas na labag sa batas para sa mga tagapamahala ng benepisyo ng parmasya (PBM) na mag-siphon ng pera mula sa mga tagapagbigay ng safety net at mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na nilayon para sa mga Californian na mababa ang kita

LOS ANGELES (Oktubre 8, 2023) AIDS Healthcare Foundation (AHF) nagpasalamat sa Gobernador ng California na si Gavin Newsom sa paglagda sa SB 786, isang panukalang batas na gagawing ilegal para sa mga tagapamahala ng benepisyo ng parmasya (PBM) na magdiskrimina laban sa mga kalahok ng 340B Drug Pricing Program. Nagpasalamat din ang AHF kay Senator Anthony Portantino ( D-Burbank), na nag-akda at matagumpay na nagsagawa ng panukalang batas. Ang batas, na ngayon ay magpoprotekta sa libu-libong mga organisasyon na naglilingkod sa mga Californian na mababa ang kita sa buong estado, ay nilinis ang Senado ng Estado ng California na may nagkakaisang suporta noong unang bahagi ng Setyembre.

 

“Hindi dapat pahintulutan ang mga PBM na nakawin ang mga ipon na inilaan para sa mga tagapagbigay ng safety net para sa kanilang sarili. Mabisang pinipigilan ng SB 786 ang mga tagapamahala ng benepisyo ng parmasya sa kakayahang mandurukot sa mga tagapagbigay ng safety net," sabi Michael weinstein, tagapagtatag at pangulo ng AHF. “Ang pagpigil sa pag-abuso sa PBM ay nananatiling isang di-partidistang isyu na patuloy na lumalakas sa buong bansa. Nagpapasalamat kami kay Senador Portantino sa pag-akda at pagdadala ng panukalang batas na ito at kay Gobernador Newson sa pagpirma nito.”

Sa ilalim ng pederal na batas, libu-libong tagapagkaloob ng safety net sa buong estado ang pinapayagang bumili ng mga may diskwentong gamot mula sa mga tagagawa ng gamot at gamitin ang mga natitipid upang magbigay ng mas maraming serbisyo sa mas maraming tao, lalo na ang mga California na walang insurance at kulang sa insurance na mababa ang kita. Ang mga PBM ay sumisipsip ng mga pagtitipid sa gamot na ito upang palakihin ang kanilang mga kita sa gayon ay binabawasan ang mga mahahalagang mapagkukunang ito na ginagamit para sa mga kritikal na serbisyo sa safety net.

 

Nilagdaan ng Newsom ang Housing Bill, Isang Boon para sa Abot-kayang Pabahay
'Mga Responsableng Mamumuhunan: Dump Gilead' Sabi ng AHF Ad