Ang J&J Patent Move ay Dapat Una sa Marami

In Global Advocacy, Global Featured, Balita ni Brian Shepherd

AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay kinikilala ngayong araw ang pharmaceutical company na Johnson & Johnson's (J&J) na anunsyo na hindi nito ipapatupad ang patent nito para sa multi-drug resistant tuberculosis treatment na SIRTURO (bedaquiline) para sa 134 na mga bansang mababa at katamtaman ang kita—isang makabuluhang hakbang sa pagwawakas sa pandaigdigang Krisis sa TB para sa isang maiiwasan, nagagamot, at nalulunasan na sakit.

"Ito ay isang panalo para sa kalusugan ng publiko at mga pasyente ng TB, ngunit napakatagal na naging katotohanan kung isasaalang-alang ang mga taon ng kagyat na adbokasiya mula sa civil society. Ang kasakiman at pag-iimbak ng patent ng mga pharmaceutical giant ay humahadlang sa pag-access sa nagliligtas-buhay na mga gamot, bakuna, at iba pang mga medikal na kailangan, lahat sa hangarin na kumita mula sa mga may sakit at namamatay,” sabi ni Loretta Wong, Deputy Chief ng Global Advocacy and Policy para sa AHF. "Ang desisyon mula sa Johnson & Johnson ay isang positibong hakbang, ngunit ang pandaigdigang kalusugan ng publiko ay masyadong pinipilit para sa bawat desisyon na maglaan ng ganoong oras at adbokasiya. Ang mga kumpanya ng parmasyutiko ay may pananagutan sa labas ng kita ng mga shareholder at dapat gawin ang tama sa buong mundo o magpatuloy sa pagharap sa panggigipit at negatibong pahayag mula sa publiko. Ang lipunang sibil ay mananatiling mapagbantay sa pagpapanagot sa mga kumpanya ng parmasyutiko para sa mga patent na patuloy na lumalago at hinihiling na unahin nila ang mga tao bago ang kita."

An delegasyon ng AHF dumalo sa UN High-Level Meeting on Tuberculosis noong nakaraang buwan upang sumali sa komunidad ng TB sa pagtataguyod para sa mga pinuno ng mundo na mangako sa pagtiyak ng matatag na pagtugon sa TB sa buong mundo. Kasama sa nagresultang opisyal na deklarasyon ang ilang mga pangakong itinaguyod ng AHF, kabilang ang pagbibigay ng $5 bilyon taun-taon sa pagtugon sa TB, unibersal na pag-access sa paggamot at mga serbisyo ng TB, pagsasama ng lipunang sibil sa mga estratehiya sa TB, at pagsasama ng mga serbisyo ng TB sa pangunahin at mga setting ng pangangalaga sa kalusugan ng HIV.

Nahalal na Sumali sa Iris House sa Pagdiriwang ng Bagong Lokasyon
Pinarangalan at Inaalaala ng AHF si Senator Dianne Feinstein