Ang Bagong Inaprubahang Bakuna sa Malaria ay Isang Panalo para sa Pandaigdigang Kalusugan

In Global Advocacy, Global Featured, Balita, Bakunahin ang Ating Mundo ni Brian Shepherd

AIDS Healthcare Foundation (AHF) pinalakpakan ang World Health Organization (WHO) rekomendasyon ng isang bagong bakuna sa malaria, R21/Matrix-M, para sa pag-iwas sa malaria, na hindi katumbas ng epekto sa mga batang Aprikano. Ang abot-kaya at madaling ma-deploy na bakuna ay isang malugod na hakbang patungo sa pagbabakuna sa ating mundo, at dapat tumulong ang mga bansa sa Global North na pondohan ang bakuna para sa pantay na pamamahagi.

"Kapag na-deploy, ang bagong bakuna ay makakatulong na maiwasan ang higit sa 600,000 taunang pagkamatay dahil sa malaria, na nakakaapekto sa mga batang wala pang limang taong gulang sa Africa. Hinihimok namin ang mga bansa sa Global North na tiyaking may sapat na mapagkukunan upang makasabay sa pangangailangan para sa mga dosis sa kontinente at sa buong mundo,” sabi ni Dr. Penninah Iutung, Africa Bureau Chief para sa AHF. “Sa pagbabago ng larong medikal na pag-unlad tulad ng R21/Matrix-M, mayroon tayong mga tool para protektahan ang ating mga komunidad, lalo na ang ating pinaka-mahina na kabataan, mula sa nakamamatay ngunit napipigilan at nagagamot na nakakahawang sakit. Ngayon, dapat tayong lahat ay magtulungan upang maisakatuparan ang pangakong iniaalok ng bakunang ito – ang pagliligtas sa milyun-milyong buhay na apektado ng malaria.”

Pinupuri ng AHF ang Paninindigan ng Colombia para sa Naa-access na Paggamot sa HIV
Nahalal na Sumali sa Iris House sa Pagdiriwang ng Bagong Lokasyon