Nilagdaan ng Newsom ang Housing Bill, Isang Boon para sa Abot-kayang Pabahay

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang AB 1490 (Lee, D-Freemont) ay magpapalawak ng adaptive na muling paggamit ng mga kasalukuyang gusali upang lumikha ng abot-kayang pabahay  

LOS ANGELES (Oktubre 11, 2023)   AIDS Healthcare Foundation (AHF) nagpapasalamat sa Gobernador ng California na si Gavin Newsom sa pagpirma  AB 1490, isang panukalang batas na itinaguyod ng AHF na ngayon ay nag-aatas sa mga lokal na pamahalaan na pahintulutan at palawakin ang adaptive na muling paggamit ng mga kasalukuyang gusali na lilikha ng bagong mababa at napakababang kita na pabahay nang mas mabilis at sa mas mababang halaga.

"Pinalulugod namin si Gobernador Newsom sa paglagda sa AB 1490, na idinisenyo upang palawakin ang paggamit ng adaptive na muling paggamit sa lokal na antas upang matugunan ang kawalan ng tirahan at ang aming krisis sa pabahay na mababa ang kita," sabi Susie Shannon, Direktor ng Patakaran para sa Ang Pabahay ay Isang Karapatan ng Tao, ang housing advocacy division ng AHF. “Nais naming pasalamatan ang may-akda ng panukalang batas na si Assemblymember Alex Lee (D-Freemont) para sa kanyang pamumuno sa pagpapastol sa panukalang batas sa pamamagitan ng lehislatura at pagtulong na makuha ang lagda ni Gobernador Newsom."

Gumagamit ang AHF ng adaptive reuse mula noong 2017 sa kanyang Healthy Pabahay Foundation upang ayusin ang mga inabandunang ari-arian at magbigay ng abot-kayang pabahay sa California, Florida, New York, at Texas. Sa California lamang, binago ng AHF ang 14 na gusali sa pamamagitan ng adaptive reuse, tinutulungan ang higit sa 1,400 katao sa labas ng mga lansangan sa California at binibigyan sila ng matatag na tirahan.

CAPTION NG LARAWAN:

Si US Senator Maria Cantwell, kanan, (D-WA) ay nagsasalita sa isang press conference na nagpapakilala sa reporma sa mga benepisyo ng parmasya habang si Roshy Mohaghegh, Regional Pharmacy Director, AIDS Healthcare Foundation, kaliwa, at Cathleen MacCaul, Advocacy Director, AARP WA, nakikinig sa Othello Station Ang Pharmacy, isang independiyenteng parmasya sa Seattle, noong Huwebes, Okt. 12, 2023. Ipinakilala ni Sen. Cantwell ang Senate Bill 4293, ang Pharmacy Benefit Manager Transparency Act of 2022, noong nakaraang taon kasama si US Senator Chuck Grassley (R-IA) para pigilan ang mga pang-aabuso ng mga pharmacy benefit managers (PBMs) na nananakit sa mga independiyenteng parmasya at sa mga pasyenteng kanilang pinaglilingkuran sa pamamagitan ng paggamit ng hindi nararapat na kontrol sa mga negosyo ng inireresetang gamot at parmasya sa buong bansa. Ang press conference ay nagbigay-pansin sa isyu sa Washington State.(Stephen Brashear/AP Images for AIDS Healthcare Foundation)

# # #

AHF at Sen. Cantwell (D-WA) Pound PBM Abuses
AHF Salamat kay Gov. Newsom sa Paglagda sa PBM Reform Bill (SB 786, Portantino)