Nalantad ang Antisemitic Attacks ng California Apartment Association sa AHF Ad

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang anti-tenant corporate landlord group ay yumuko sa paggamit ng manipis na nakatalukbong mapoot na tropa sa kampanya laban sa nonprofit na pakikipaglaban para sa kontrol sa upa

 

LOS ANGELES (Nobyembre 24, 2023) – AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay naglagay isang full-page na ad nasa Jewish News ng Northern California, na inilalantad ang kasuklam-suklam na antisemitic na pag-atake ng anti-tenant California Apartment Association (CAA) sa pangulo ng AHF at kasamang tagapagtatag na si Michael Weinstein. Gumagamit ang CAA ng mga antisemitic trope at sadyang binibigyang-diin ang Hudyo na apelyido ni Mr. Weinstein habang sinusubukan nitong siraan siya nang personal at atakehin ang pandaigdigang nagliligtas-buhay na nonprofit na pinatatakbo niya nang higit sa 36 na taon.

Pinakabago, ang mga kinatawan ng CAA ay nagbihis ng mga ipis upang ipamahagi ang anti-AHF na propaganda habang ang organisasyon mismo ay patuloy na nagbabahagi ng maling impormasyon online sa pagtatangkang pigilan ang patuloy na pagsisikap ng AHF na tugunan ang tumitinding krisis sa abot-kayang pabahay at kawalan ng tirahan na nagwawasak sa California. Ang AHF ay nag-sponsor ng Katarungan para sa mga Nangungupahan rent control ballot initiative na haharap sa mga botante sa Nobyembre 2024. Habang lumalaki ang suporta para sa pagkontrol sa renta, lumalaki din ang kasuklam-suklam, walang kahihiyang katangian ng mga pag-atake ng CAA.

Ang isang kamakailang poll ng PPIC nagpapakita ng 62% ng malamang na mga botante ng California ang pabor sa “isang patakaran na magpapalawak sa awtoridad ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng kontrol sa renta sa residential na ari-arian.”

Binabasa ng ad, sa bahagi, ang sumusunod:

Isang simpleng katotohanan na sa ilalim ng pamumuno ni Michael, AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang organisasyong pinamunuan niya sa loob ng 36 na taon, sa pamamagitan ng pangangalaga at adbokasiya nito, ay nagligtas ng milyun-milyong buhay sa buong mundo at ito ang pinakamalaking organisasyon ng AIDS sa mundo.

(...)

Parehong hindi mapag-aalinlanganan na ang AHF ay namuhunan ng daan-daang milyong dolyar upang magbigay ng pabahay sa mga taong walang tirahan at mababa ang kita bilang tugon sa isang mapangwasak na krisis sa humanitarian. Ngunit kinikilala mo siya bilang isang makasarili, mura, sakim na slumlord at isang scamming drug manipulator na para sa kanyang sarili lamang. Sa madaling salita, sinasabi mo na si Michael ay isang modernong-panahong shylock - isang antisemitic trope kung mayroon man.

(...)

Walang hangganan ang iyong mga kasinungalingan at pagbaluktot. Alam na alam mo na ginagamit ng AHF ang mga pondo nito sa mahigpit na pagsunod sa mga pederal na regulasyon. Alam mo pa na ang iyong layunin sa pagtatangkang alisin sa AHF ang non-profit na status nito ay para lamang protektahan ang malaswang kita ng mga bilyunaryo ng real estate na kumokontrol sa CAA.

 

Ang lahat ng kasinungalingang ito ay hindi sapat para sa iyo. Para sa tatlong magkakaibang kampanyang pampulitika, tinukoy mo lang siya bilang "Weinstein," tulad ng sa "Weinstein's Housing Freeze" at "Weinstein's Scam." Ito ay isang malinaw na pampulitikang pakana na gamitin ang antisemitism bilang isang tool upang madagdagan ang mga boto. Nakakahiya.”

 

Nanawagan ang AHF para sa Buong Transparency ng China sa Spike sa Mga Sakit sa Paghinga
Ang mga taga-California ay Nagtatanong sa Newsom 'Saan Ako Maninirahan?' sa Bagong Cable Spot