Sinusuportahan ng mga taga-California ang Kontrol sa Pagrenta sa pamamagitan ng Malapad na Margin Sa kabila ng Patuloy na Pag-atake ng Mga Panginoong Maylupa ng Kumpanya

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ipinapakita ng bagong poll ang 55% ng malamang na mga botante na pabor sa 2024 rent control ballot initiative

 

LOS ANGELES (Nobyembre 9, 2023) – Ang pinakabagong survey sa buong estado mula sa independent, nonpartisan Public Policy Institute ng California nagpapakita ng 55% ng malamang na mga botante ang sumusuporta na nagpapahintulot sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng kontrol sa renta habang 43% ang sumasalungat at 2% lamang ang hindi nakapagpasya. Ang suporta ay mas mataas sa mga nangungupahan kaysa sa mga may-ari ng bahay (76% hanggang 47%) at nag-iiba ayon sa politikal na kaugnayan, ngunit humigit-kumulang tatlo sa 10 taga-California ang nag-uulat na nag-aalala tungkol sa halaga ng pabahay para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya araw-araw o halos araw-araw.

“Ang poll ng PPIC ay nagpapakita na ang karamihan ng mga botante ay sumasang-ayon sa Katarungan para sa mga Nangungupahan Batas – dapat pahintulutan ang mga lokal na komunidad na palawakin ang kontrol sa upa. Maraming tao ang nagsusumikap upang matugunan ang mga pangangailangan at kulang pa rin sa paggawa ng upa, "sabi ni Susie Shannon, direktor ng patakaran ng Ang Pabahay ay Isang Karapatan ng Tao.

Ang kampanya ng balota ng Justice for Renters ay nagsimula noong Mayo 25th sa Los Angeles. Ang mga tagapagtaguyod ay kailangang mangolekta ng hindi bababa sa 546,651 wastong mga lagda ng botante ng California upang maging kuwalipikado sa panukala. Nakakolekta sila ng higit sa 810,000 sa kabuuan at naging kwalipikado para sa balota ng Nobyembre 2024 noong Hulyo.

 

# # #

Los Angeles Times Readers Vote AHF Best Charity in the Southland
AHF Slams Gilead Profiteering