Ipinababatid ng African Insight ang Pandemic Governance ng AHF at Mga Rekomendasyon sa Pagpopondo

In Global Advocacy, Global Featured, Balita ni Denys Nazarov

Sa isang pagtutulungang pagsisikap na muling hubugin ang pandaigdigang diskurso sa patakarang pangkalusugan, ang AHF Global Public Health Institute, sa pakikipagtulungan sa University of Miami Public Health Policy Lab at AHF Africa Bureau, ay naglabas ng isang kritikal na ulat na pinamagatang "African Insights: Mga Rekomendasyon para sa Pandaigdigang Pandemic Governance at Pagpopondo 2023. "

Binubuo ang ulat ng labing-isang rekomendasyong nagmula sa isang hanay ng mga konsultasyon sa mga pangunahing non-governmental na mga dalubhasa sa pampublikong kalusugan ng publiko sa Africa at mga pinuno ng pag-iisip sa mga kritikal na isyu ng pandaigdigang kalusugan. Kapansin-pansin, ang ulat na ito ay nag-aalok ng mga rekomendasyon sa pamamahala ng global health financing, ang WHO Pandemic Agreement, at mga panrehiyong estratehiya para sa pag-iwas, paghahanda, at pagtugon sa pandemya (PPPR). Itinatampok din nito ang kahalagahan ng higit pang pagsasama-sama ng mga tinig ng Aprika sa pandaigdigang diskursong pangkalusugan, na tinitiyak na ang mga partikular na pangangailangan at insight ng rehiyon ay sapat na natutugunan sa mga pandaigdigang pagtalakay sa pandemya.

Ang mga miyembrong estado ng World Health Organization ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa mga nilalaman ng Pandemic Agreement, na kapansin-pansing walang makabuluhan at epektibong mekanismo para sa pananagutan. Binibigyang-diin ng konsultasyon na ito na kung walang matatag na sistema ng pananagutan, hindi makakamit ang pantay na pag-access sa mga produktong pangkalusugan sa buong mundo bago at sa panahon ng pandemya. "Ang pag-asa lamang sa mabuting kalooban ng mga bansa ay napatunayang ganap na hindi sapat sa nakaraan, at muling magpapatunay na magkakaroon ng mga mapaminsalang kahihinatnan dahil ang parehong empirikal na ebidensya at karanasan ay nagpapakita na ang pananagutan at mga mekanismo ng pagpapatupad ay isang mahalagang bahagi para sa mga kasunduan tulad nito upang makamit ang kanilang layunin," sabi ni Jorge Saavedra, Executive Director ng AHF Global Public Health Institute.

Dahil maraming kawalang-katiyakan kung tutuparin ng Pandemic Agreement ang mga pangako nito, inirerekomenda ng ulat na ang mga mekanismo ng pandaigdigang pagpopondo sa kalusugan ay magkakapit-kamay sa mga rehiyon upang suportahan ang isang panrehiyong hinihimok na diskarte sa PPPR. Kabilang dito ang isang espesyal na diin sa pagpapalakas ng mga panrehiyong institusyon tulad ng Africa CDC at ang ilulunsad pa na Africa Epidemic Fund.

"Habang maingat na umaasa na ang ilang pag-unlad ay gagawin sa pamamagitan ng pandaigdigang pagsisikap tulad ng WHO Pandemic Agreement at ang Pandemic Fund, ipinakita ng karanasan na ang malakas na panrehiyong katatagan ay kinakailangan upang mapangalagaan ang kalusugan ng publiko ng mga bansang Aprikano," sabi ni Dr. Penninah Iutung, AHF Africa Punong Kawanihan. "Ang mga rekomendasyon sa ulat na ito ay isang hakbang patungo sa pagtataguyod ng isang balanseng diskarte na pinagsasama ang makatwirang pandaigdigang aksyon sa isang epektibong diskarte sa rehiyon."

Binibigyang-diin din ng ulat na kung walang sapat at napapanatiling pagpopondo sa kalusugan ng mundo, malabong makabuo ang mga low-and middle-income na bansa (LMICs) ng sapat na antas ng kapasidad at katatagan ng PPPR. Sa layuning ito, ang ulat ay nagsasama ng isang serye ng mga rekomendasyon na naglalayong sa Pandemic Fund, ang pandaigdigang mekanismo sa pagpopondo na itinatag upang magbigay sa mga LMIC at rehiyon ng kritikal na gap-financing para sa PPPR.

Kabilang sa mga rekomendasyong ito ay isang pakiusap para sa Board of the Pandemic Fund na makipagtulungan sa WHO Intergovernmental Negotiating Body, ang entity na sinisingil sa pagbalangkas at pakikipagnegosasyon sa Pandemic Agreement, na isama ang pondo nito sa Kasunduan. Sa halip na lumikha ng dalawang karagdagang mekanismo ng pagpopondo para sa PPPR, dahil ito ay kasalukuyang iminungkahi sa Teksto ng Negosasyon ng Kasunduan ng WHO, ang Pandemic Fund ay magiging opisyal na mekanismo ng pagpopondo ng instrumento para sa mga LMIC. Ang paglikha ng mga karagdagang mekanismo para sa PPPR, na may magkakapatong na mga function sa Pandemic Fund at ang mahusay na itinatag na Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis at Malaria, ay maaaring maging kontraproduktibo at makapinsala sa umiiral na global health financing ecosystem.

Habang ang mundo ay patuloy na humaharap sa mga hamon sa kalusugan, ang ulat na ito ay naglalayon sa mga tainga ng mga gumagawa ng patakaran bago ang mahahalagang negosasyon na kasalukuyang isinasagawa sa pandaigdigang yugto.

Kumakampi si Tedros ng WHO sa Big Pharma sa Mga Patent
Pinarangalan ng AHF ang Alaala ng Chinese Activist-Clinician na si Dr. Gao