Itigil ang Pag-aaway – Iligtas ang Pandemic Accord

In Global Advocacy, Global Featured, Balita ni Brian Shepherd

Sinusuportahan ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang apela ni Ang mga nakakatanda, isang maimpluwensyang grupo ng mga dating pinuno ng estado at mga civic leaders na itinatag ni Nelson Mandela, na humihimok sa mga bansa na iwasan ang deadlock sa pinagtatalunang mga negosasyon sa kasunduan sa pandemya sa ilalim ng tangkilik ng World Health Assembly. Ang bukas na sulat mula sa The Elders at mga sumusuportang organisasyon ay nananawagan para sa equity, sapat na financing, at pananagutan sa mga bansa upang maghanda para sa susunod na pandaigdigang krisis sa kalusugan.

"Ang kamatayan sa pamamagitan ng fine print ay hindi isang opsyon para sa pandemic na kasunduan. Napakaraming milyon-milyong tao ang namatay o naghihirap sa panahon ng COVID-19 para mawala sa ating paningin ang malaking larawan at tanggapin ang pagkapatas," sabi ni AHF President Michael Weinstein. “Dapat piliin ng mga pinuno ng mundo ang mga prinsipyo ng pandaigdigang katarungan, pananagutan, at transparency kaysa sa makitid na pambansang interes tulad ng mga proteksyon sa intelektwal na ari-arian. Isa pang umiiral na sakuna sa kalusugan ng publiko ay tiyak na mangyayari—at kung mabibigo tayo na ipatupad ang mga kalunus-lunos na aral ng COVID-19—ang responsibilidad ay nasa mga taong nabigong maghatid ng isang malakas na pandaigdigang kasunduan sa kalusugan ng publiko."

Ang deadline para sa pagpapatibay ng kasunduan sa pandemya ay Mayo 2024. Nagkaroon ng kaunting pag-unlad sa pag-abot ng kasunduan sa ilang pangunahing probisyon ng kasunduan na may kaugnayan sa mga pagwawaksi sa intelektwal na ari-arian sa panahon ng mga emerhensiya sa kalusugan at pagbabahagi ng mga benepisyo mula sa pananaliksik sa pathogen sa pagitan ng mga binuo at umuunlad na bansa. Mayroong lumalaking mga alalahanin na ang World Health Assembly ay hindi maabot ang deadline ng pag-aampon ngayong tagsibol. Ang Panel para sa isang Global Public Health Convention, na pinagsama-samang nilikha ng AHF, ay isa sa mga lumagda sa liham ng The Elders.

Ang Ohio Youth Advocates ay Naninindigan para sa Mga Karapatan ng LGBTQIA+
Syphilis Soars: Hinihimok ng AHF ang Kongreso na Palakasin ang Pagpopondo sa Pag-iwas