Nagdemanda ang AHF sa Post Office Dahil sa Pagtanggi na Maghatid ng Mail sa mga Nangungupahan sa SRO Buildings

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang US Postal Service ay may legal na tungkulin na direktang maghatid ng mail sa mga permanenteng residente na may mga locking mail receptacles na sumusunod sa lahat ng pamantayan ng USPS; Iginiit din ng demanda ang labag sa batas na diskriminasyon

 

LOS ANGELES (Pebrero 13, 2024) –  AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan ng HIV/AIDS sa mundo, ay nagsampa ng kaso noong unang bahagi ng buwan laban sa United States Postal Service (USPS), United States Postmaster General Louis DeJoy, at United States Postmaster of Los Angeles Jeremie Six dahil sa pagtanggi ng USPS para maghatid ng mail sa mga indibidwal na residente ng single-room-occupancy buildings (SROs). Ang AHF ay kasalukuyang may 1417 katao sa 13 SRO property sa Los Angeles.

 

Pormal na inihatid ang Serbisyong Postal sa kaso – Shawn Jenkins at AIDS Healthcare Foundation kumpara sa USPS, Louis DeJoy & Six … (Case No. 2:24-cv-00885) – noong Pebrero 9th.

 

Ang batas ng California ay nag-aatas sa mga panginoong maylupa na magkaroon ng isang indibidwal, nakakandadong mailbox para sa bawat SRO na nangungupahan. Gayunpaman, tinatanggihan ng USPS na maghatid ng mail sa mga indibidwal na mailbox na iyon, sa halip ay nagtatapon ng dose-dosenang o daan-daang mail ng mga tao sa isang malaking pile sa front desk ng bawat SRO property bawat araw.

 

Iginiit din ng demanda ng AHF ang pagtanggi ng USPS na maghatid ng mail nang paisa-isa sa mga residente ng SRO na karamihan ay hindi puti at African American ay bumubuo ng labag sa batas na diskriminasyon na lumalabag sa Due Process Clause sa ilalim ng Fifth Amendment ng United States Constitution, na nangangailangan ng gobyerno ng Estados Unidos at mga ahensya nito na magsagawa ng pantay na proteksyon. Ang nagsasakdal na si Shawn Jenkins ay African American, isang residente ng AHF's Madison Hotel, at isang empleyado ng Healthy Housing Foundation, at dahil dito, ay apektado ng magkabilang panig ng arbitrary na patakaran ng Post Office

 

"Bilang pagsuway sa batas ng California, ang Serbisyong Postal ng Estados Unidos ay tumangging mamahagi ng mail nang paisa-isa sa mga permanenteng residente ng mga gusaling ito ng SRO sa kabila ng pagkakaroon ng mga locking mail receptacles na sumusunod sa lahat ng mga pamantayan ng USPS," sabi Conrad Sison, Assistant General Counsel para sa AHF. “Arbitraryong pinili ng USPS na uriin ang lahat ng SRO bilang mga hotel para sa mga pansamantalang bisita kahit na ang mga SRO ay nagsisilbing pangunahing tirahan para sa mga tao tulad ng mga apartment. Ang buong senaryo ay katawa-tawa at isang hindi kinakailangang burukratikong digmaan sa pagitan ng Lehislatura ng California at ng Serbisyong Postal ng Estados Unidos.”

 

 

“Mukhang may likas na hindi patas, klase, at rasismo sa kagustuhan ng USPS na maghatid ng mail nang paisa-isa sa bawat nangungupahan sa isang multi-unit na apartment building sa, sabihin nating, Beverly Hills o Santa Monica, habang itinatapon lang ang mail sa isang malaking pile sa bawat SRO hotel sa Skid Row at makaalis doon sa lalong madaling panahon,” sabi ng nagsasakdal Shawn Jenkins. "Sa metaporikal at literal, nagpapadala ito ng mensahe na nais ng Post Office na magkaroon ng kaunti hangga't maaari sa mga 100% na mahihirap at 60% na mga Black na nangungupahan sa mga SRO na ito."

 

Sa loob ng ilang taon, at sa maraming pagkakataon, impormal na hiniling ng AHF sa USPS na ihatid nang maayos ang mail sa Skid Row. Naghain pa ang AHF ng isang pormal na administratibong paghahabol sa USPS upang makakuha ng pagbabago sa paghahatid, ngunit ang mga pagsisikap na iyon ay hindi nagresulta sa anumang nakabubuting aksyon ng USPS. Sa wakas, nadama ng AHF na napilitang bumaling sa paglilitis.

Hinihiling ng demanda ng AHF sa Post Office na magtatag ng mga patakaran upang matiyak na pareho ang pakikitungo ng USPS sa mga SRO at mga gusali ng apartment na may maraming pamilya, kabilang ang paghahatid ng mail nang paisa-isa sa mga residente ng SRO, na isinusulat iyon          “Kinakailangan ang hudisyal na kaluwagan upang matiyak na ang USPS ay nagpapatupad ng mga pamamaraan upang matiyak ang mabilis at maaasahang paghahatid ng mail sa mga residente ng SRO, ayon sa hinihingi ng 39 USC § 101(e).”

Nanawagan ang AHF para sa Mga Konkretong Aksyon bago ang mga Negosasyon sa Pandemic Accord sa Geneva
AHF Hammers Gilead Over Continued Profiteering