Ang Ohio Youth Advocates ay Naninindigan para sa Mga Karapatan ng LGBTQIA+

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Wala nang Pag-atake!

Naninindigan ang mga Youth Advocates para sa Mga Karapatan ng LGBTQIA+

We The People coalition sponsors grassroots community townhall para tugunan ang patuloy na pagtaas ng discriminatory legislation sa Ohio at sa buong bansa

 

Cleveland, OH (Pebrero 2, 2024) – Pangungunahan ng mga kabataang tagapagtaguyod mula sa buong metropolitan Cleveland area ang isang grassroots townhall sa Sabado upang tugunan ang mga patuloy na pag-atake sa LGBTQIA+ na komunidad at ang pag-usbong ng diskriminasyong batas sa Ohio at sa buong bansa. Ang kaganapan ay bahagi ng We The People National March kampanya.

 

Noong 2023, higit sa 530 anti-LGBTQIA+ na panukalang batas ang ipinakilala sa mga statehouse sa buong bansa, kabilang ang Ohio, ayon sa Human Rights Campaign (HRC). Nagdagdag ang HRC ng 74 na piraso ng diskriminasyong batas laban sa komunidad ng LGBTQIA+ na nilagdaan bilang batas. Sa lokal, ipinasa ng Ohio House of Representatives ang HB 8, isang panukalang batas na itinulad sa Florida na “Don't Say LGBTQ+” bill, at ang HB 68, na, gaya ng pag-amyenda, ay nagbabawal sa pag-aalaga na nagpapatunay ng kasarian para sa mga kabataang transgender at nagbabawal sa mga estudyanteng transgender na makilahok. sa mga palakasan sa paaralan na naaayon sa kanilang pagkakakilanlang pangkasarian.

 

ANO:             Townhall ng Komunidad na pinamumunuan ng mga kabataan na Tumutugon sa mga Pag-atake sa LGBTQIA+ Community

 

WHEN:             Sabado, Pebrero 3, 2024

2: 00pm EST

 

SAAN:           AIDS Taskforce ng Greater Cleveland

2829 Euclid Ave, Cleveland, OH

 

 

Inilunsad noong 2023 bilang tugon sa mapoot na batas na kumakalat sa buong US na naglalayong gawing kriminal ang mga imigrante, sekswalidad, pagpapahayag ng kasarian, Kadiliman, kawalan ng tahanan, kalayaan sa relihiyon, at pagtuturo ng mahalagang kasaysayan, ang We the People coalition ay binubuo ng mga tagapagtaguyod, tagapagpakilos at mga pinuno ng komunidad na nakikipaglaban para sa mga pangunahing karapatan sa konstitusyon. Para matuto pa, pumunta sa wtpmarch.org.

 

# # #

AHF Honors & Remembers Mobilizer Will Booth
Itigil ang Pag-aaway – Iligtas ang Pandemic Accord