Nanaig ang AHF sa Labag sa Konstitusyon ng CA na Pagtatangkang Tapusin ang Kontrata ng Medi-Cal

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang kasunduan sa pag-areglo ay nagpapalawig sa mga matagal nang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ng AHF para sa mga pasyente ng AIDS hanggang Disyembre 31, 2025

 

LOS ANGELES – Ang mga pasyenteng may AIDS sa California ay patuloy na makakatanggap ng walang patid na saklaw ng Medi-Cal hanggang Disyembre 31, 2025 salamat sa panghuling legal kasunduan sa pag-areglo sa pagitan ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) at ang Estado ng California, ang Department of Health Care Services (DHCS), at Direktor ng DHCS na si Michelle Baass.

 

Sa isang hakbang na sa huli ay napatunayang labag sa konstitusyon, tinangka ng Estado at ng mga kinatawan nito na wakasan ang napakatagal nang kontrata ng Medi-Cal ng AHF upang magbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa humigit-kumulang 770 taong nabubuhay na may AIDS sa California pagkatapos magpadala ng koreo ang AHF sa mga pasyente na nagmumungkahi na makipag-ugnayan sila sa DHCS.

 

Nagdemanda ang AHF, na nagbibintang ng mga paglabag sa Unang Susog, at naglabas ang korte ng paunang utos. Ang demanda ay itinuloy sa US District Court, Central District of California (Los Angeles), at sa US Court of Appeals, Ninth Circuit.

 

Ang huling kasunduan sa pag-areglo ay natapos noong Marso 1, 2024. Tapos na ang hindi pagkakaunawaan, at ang kontrata ng AHF ay pinalawig pa hanggang Disyembre 31, 2025.

 

“Sa resolusyong ito, natutuwa kaming makapag-focus nang buo sa paglilingkod sa mga pasyente sa pamamagitan ng aming nakapagliligtas-buhay na managed care program para sa mga taong may AIDS,” sabi ni Donna Stidham, AHF Chief ng Managed Care, at isa sa mga pangunahing tao na kasangkot sa paglikha at pamamahala ng programang Positive Healthcare. "Ang aming mga pasyente, na karamihan sa kanila ay may Positive Healthcare sa loob ng maraming taon, ay nasasabik na ang kanilang pangangalaga ay magpapatuloy nang walang patid. Ang aming mga tagapamahala ng kaso at mga empleyado ay nagpapasalamat din na makapagpatuloy sa pagbibigay ng pangangalaga at mga serbisyo, na paulit-ulit na sinasabi sa kanila ng mga pasyente na gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang buhay."

Nilikha ng AHF ang Positive Healthcare Medi-Cal plan nito para sa Estado noong 1995 at pinamahalaan na ito mula noon.

 

 

 

Ang Just Use It Condom Ad Campaign ng AHF ay pinangalanang OBIE Award Finalist
Oo! Maaari Nating Wakasan ang TB at AIDS