AHF Salamat Matsui sa Paglaban sa Malaking PhRMA

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Pipigilan ng 340B PATIENTS Act ang mga kumpanya ng gamot sa paghihigpit kung saan maaaring punan ng mga pasyente ang mga reseta

 

WASHINGTON, DC (Marso 12, 2024) – AIDS Healthcare Foundation (AHF) pinalakpakan ang Kinatawan Doris Matsui (D-CA) para sa kanyang pagpayag na kunin ang mga kumpanya ng gamot para sa kanilang mga ilegal na paghihigpit sa parmasya sa kontrata. Bilang isang 340B provider, nauunawaan ng AHF kung paano hindi lamang tinatanggihan ng mga paghihigpit ng kontrata sa parmasya ang mahahalagang pagtitipid ng mga nonprofit ngunit nakakasagabal din sa kanilang matagumpay na mga modelo ng pangangalaga.

 

"Ginawa ng mga kumpanya ng droga ang lahat ng posible upang bawasan ang bilang ng mga reseta na makukuha sa 340B na presyo," sabi Laura Boudreau, AHF Chief of Operations. "Ang mga gumagawa ng droga ay walang karapatan na tukuyin kung saan pinupunan ng mga medikal na kulang sa serbisyo ang mga reseta. Ang 340B PASYENTE Act ay isang mahalagang hakbang sa pagpapahinto sa isang kasanayan na naglalagay ng mga kita sa mga resulta sa kalusugan ng mga mahihinang Amerikano. Ipinagmamalaki ng AHF na suportahan ang panukalang batas na ito.”

 

 

Habang nahahanap ng 340B ang sarili sa mga crosshair ng mga gumagawa ng droga na nakatungo sa pagkasira ng programa, ang 340B PASYENTE Act magbibigay ng kinakailangang pushback. Ang mga gumagawa ng droga ay nag-lobby sa Kongreso na maglagay ng mabigat na pamantayan sa pagsunod sa mga nonprofit sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga hindi umiiral na problema. Ngayon, ang mga gumagawa ng droga ay mahaharap sa mabigat na multa para sa hindi pagsunod.

Nagprotesta ang mga Aktibista ng AIDS sa Inisyatibong 'Kill AHF' ng CAA sa Sacto
Ang mga Protestante ay Patuloy na Nagmamartilyo ng 'Greedy Gilead' sa Price Gouging