Nagprotesta ang mga Aktibista ng AIDS sa Inisyatibong 'Kill AHF' ng CAA sa Sacto

In Balita ni Ged Kenslea

Ang Landlord Lobby ay naghahangad ng panukala na hilahin ang nonprofit na katayuan ng AIDS Healthcare Foundation dahil sa suporta ng healthcare organization para sa kontrol sa upa 

 

SACRAMENTO, CA (Marso 12, 2024) – Ipoprotesta ng mga aktibista ng AIDS ang California Apartment Association (CAA) sa labas ng punong tanggapan nito sa Sacramento Miyerkules habang sinusubukan ng anti-renter, corporate landlord front group na maglagay ng proposisyon sa balota ng Nobyembre 2024 na naglalayong tanggalin AIDS Healthcare Foundation (AHF) ng nonprofit na status nito dahil sa adbokasiya nito para sa kontrol sa upa.

 

Ang CAA ay kumukuha ng mga lagda para sa isang anti-tenant, anti-patient ballot initiative na mapanlinlang na pinamagatang 'Protektahan ang mga Pasyente Ngayon' at ginagawa ito ng nakahiga sa mga botante at nagbabayad ng buwis tungkol sa kung paano kumikita ang AHF. Ang AHF ay ang pinakamalaking organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan ng HIV/AIDS sa mundo at kasalukuyang mayroong 1.9 milyong pasyenteng nasa pangangalaga. Nilalayon ng CAA na tanggalin ang AHF sa nonprofit na katayuan nito at i-knecap ang nagliligtas-buhay nitong gawain sa buong mundo sa laban para sa kontrol sa upa sa California.

 

 

WHEN:                Miyerkules, Marso 13 sa 12:00 pm hanggang 1:00 pm  

 

SAAN:              Punong-tanggapan ng California Apartment Association (CAA).

US Bank Plaza, 980 9th St #1430, Sacramento, CA 95814

 

B-ROLL:               Apat na 10 talampakan ang taas na 'Greedy Landlord' na mga puppet, mga banner na "Stop Landlord Greed", mga nagprotesta

 

Ang Justice for Renters Act ay isang statewide ballot initiative na mag-aalis sa rent control ban ng California at magbibigay sa mga lokal na komunidad ng karapatang patatagin ang mga upa at gawing mas abot-kaya ang mga apartment para sa mga umuupa na mababa at katamtaman ang kita.

 

Ang kampanya ng Justice for Renters ay nagsimula noong Mayo 2023 sa pag-anunsyo na mahigit 810,000 pirma bilang suporta sa iminungkahing panukala sa balota ang nakolekta at naisumite, higit pa sa 546,651 na kailangan para maging kwalipikado ang panukala. Noong Hulyo 26, 2023, ang Opisina ng Kalihim ng Estado pinatunayan ang panukala para sa pagsasama sa balota ng Nobyembre sa buong estado.

 

# # #

Patuloy na Nag-iinit ang mga Protestant sa Sakim na Gilead sa Pagtaas ng Presyo
AHF Salamat Matsui sa Paglaban sa Malaking PhRMA