Bumaba ang Presyo ng Droga Salamat kay Pangulong Biden

In Balita ni Ged Kenslea

WASHINGTON (Marso 30, 2024) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay pinalakpakan ang patuloy na pagsisikap ng administrasyong Biden na babaan ang mga presyo ng inireresetang gamot para sa lahat ng mga Amerikano. Salamat sa Inflation Reduction Act (IRA), makikinabang ang mga naka-enroll sa Medicare at ang pederal na pamahalaan mula sa makabuluhang pagtitipid sa 41 inireresetang gamot mula Abril 1 – Hunyo 30, 2024. Pinababa ng maraming probisyon sa batas ang curve ng gastos sa inireresetang gamot. Inanunsyo ng US Department of Health and Human Services na mahigit 763,000 benepisyaryo ng Medicare ang magsisimulang makakita ng mas mababang presyo ng gamot simula Abril 1.

 

“Ang Programa ng Rebate sa Inflation ng Inireresetang Gamot ng Medicare, ang probisyon na may pananagutan para sa kinakailangang pagtitipid, ay nagpapabagal sa pagtaas ng mga pagtaas ng inireresetang gamot at pinalalakas ang pondo ng tiwala ng Medicare. Kung wala ang IRA, maaaring ipagpatuloy ng mga kumpanya ng gamot ang pagtaas ng presyo sa mga nagbabayad ng buwis sa Amerika. Sa madaling sabi, maiiwasan ng mga kumpanya ng gamot ang mga inflationary rebate na ito sa pamamagitan ng hindi pagtataas ng mga presyo na mas mataas kaysa sa rate ng inflation," sabi ni John Hassell, pambansang direktor ng adbokasiya ng AHF.

 

Kumpiyansa ang AHF na ang mga probisyon sa pagpepresyo ng gamot ng IRA ay patuloy na babawasan ang mga gastos sa labas ng bulsa ng mga Amerikano para sa mga inireresetang gamot at hinihimok ang administrasyon na ipagpatuloy ang paglaban nito laban sa makapangyarihang mga interes na naglalagay ng kita kaysa sa mga resulta ng kalusugan.

Ang Pandemic Accord ay Dapat Gumagana para sa Lahat
Nag-aalala si Coachella na Nakipagtalik ang mga Tao