Bumalik ang Tigdas Salamat sa Backlash ng Bakuna

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Nananawagan ang AHF para sa higit pang edukasyong pangkalusugan at mga serbisyo sa pag-iwas bilang madaling mapipigilan na pagbabalik ng virus

 

LOS ANGELES (Abril 16, 2024) – AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking organisasyon sa HIV/AIDS sa mundo, ay nananawagan sa mga opisyal ng pampublikong kalusugan na magbigay ng higit pang edukasyon at mga serbisyo sa pag-iwas sa mga pagbabakuna habang ang isang bagong paglaganap ng tigdas ay kumakalat sa 17 estado ng US.

Noong Abril 11, 2024, 121 kaso ng tigdas ang iniulat ng Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York City, New York State, Ohio, Pennsylvania, Virginia, at Washington. Walumpu't dalawang porsyento ng mga kasong ito ay nasa mga taong hindi nabakunahan.

 

Ang pinakamalaking pasanin ng mga kaso ay nasa Chicago, IL (Cook County), kung saan mayroong higit sa 50 kaso. Noong 2023, ang Chicago ay nagkaroon ng limang kabuuang kaso ng tigdas – ang mga unang kaso sa estado mula noong 2019. Limampu't anim na porsyento ng mga kaso ng tigdas sa taong ito ang humantong sa pagkakaospital.

 

"Animnapu't limang porsyento ng mga taong nasuri na may tigdas ay wala pang limang taong gulang, at ito ay isang ganap na maiiwasang virus," sabi Dr. Michael Dube, National Medical Director para sa AHF Public Health Division. “Kailangan natin ng isang matatag na kampanya sa pampublikong edukasyon upang labanan ang laganap at mapanganib na anti-bakuna propaganda na kapansin-pansing bumilis sa panahon ng pandemya ng COVID-19 at nagpatuloy, na lumalawak hanggang sa punto na nakakakita tayo ngayon ng isa pang bago, malawak na pagsiklab ng tigdas. Ang pagbabakuna ay nagliligtas ng mga buhay."

 

 

 

Bagong Kasunduan sa Pandemic: Panalo ang Pharma, Natalo ang Developing World
Ipinagkanulo ni Moderna ang Africa, Sabi ng AHF