Ang Pandemic Accord ay Dapat Gumagana para sa Lahat

In Global Advocacy, Global Featured, Balita ni Brian Shepherd

Sa pagtatapos ng World Health Day na ginunita noong Abril 7, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay hinihimok ang mga pamahalaan sa buong mundo na alalahanin ang malaking pandaigdigang larawan sa kalusugan ng publiko at panindigan ang mga prinsipyo ng transparency, pananagutan, at kooperasyon - lalo na sa paligid ng mga natigil na negosasyon ng Pandemic Accord.

"Inilantad ng pandemya ng COVID-19 kung gaano kami kahirap na hindi handa sa pagtugon sa mga nakamamatay na paglaganap - at nakalulungkot, pagkaraan ng apat na taon, hindi pa rin kami handa para sa susunod na malaking krisis sa kalusugan," sabi ni AHF President Michael Weinstein. “Dapat ibalik ng mga pinuno ng mundo ang Pandemic Accord sa tamang landas at makipag-ayos ito nang may mabuting loob para sa buong mundo—hindi lamang kung ano ang pinakamainam para sa kanilang mga interes sa pulitika at pananalapi. Ang bagong kasunduan sa pandemya ay dapat na nakabatay sa transparency, accountability, at kooperasyon. Kung ang World Health Assembly Member States ay hindi nakikinig sa mga aral mula sa nakaraang pandemya, babalik kaagad ang mundo kung saan tayo nagsimula sa COVID-19. Dapat mahanap ng mga pinuno ang political will na iposisyon ang pampublikong kalusugan bilang isang karapatan para sa sangkatauhan at hindi isang laro ng mga interes ng indibidwal na bansa."

AHF Remembers and Thanks Rev. Cecil 'Chip' Murray
Bumaba ang Presyo ng Droga Salamat kay Pangulong Biden