Binatikos ng AHF ang 340B Suicide Bill ng PhRMA

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Washington, DC (Mayo 28, 2024) – AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay sumasalungat sa anumang inisyatiba na itinataguyod ng ASAP 340B, mga kumpanya ng gamot, o NACHC na sumasama sa orihinal na layunin ng 340B na batas.

Ngayon, ang Alliance to Save 340B (ASAP 340B), ang tiwaling partnership sa pagitan ng National Association of Community Health Centers (NACHC) at ng Pharmaceutical Researchers and Manufacturers of America (PhRMA), ay naglabas ng kanilang plano para sa kinabukasan ng 340B Drug Pricing Program . Ipinakilala ni US Representative Larry Bucshon (R-IN) ang 340B ACCESS Act, na tumutulong at umaayon sa pagnanais ng mga kumpanya ng gamot na paliitin ang programa upang makabuo ng mas malaking kita. Kung magiging batas ang batas, magdurusa ang mga resulta sa kalusugan ng mga medikal na kulang sa serbisyong Amerikano.

Inihanay ng NACHC ang sarili nito sa parehong mga kumpanya ng gamot na determinadong lansagin ang 340B. Sa paggawa nito, naibenta ng NACHC ang mga nonprofit na ospital para lamang maantala ang hindi maiiwasan. Walang legislative grand bargain na magwawakas sa pag-atake ng PhRMA sa programa. Walang kasunduan ang makakatugon sa mga kumpanya ng gamot, at sa huli, aayusin nila ang kanilang mga pananaw sa mga klinika sa kalusugan ng komunidad at iba pang 340B na mga pederal na grantee. Sa bagong inihayag na batas, umaasa ang NACHC na kumbinsihin ang iba pang hindi pangkalakal na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na sumali sa misyon nitong pagpapakamatay.

Dead on arrival sa Senado ang batas. Alam ng mga mambabatas mula sa mga rural na estado na sisirain nito ang ilang natitirang nag-iisa at kritikal na access na mga ospital, na higit pang nagpapalawak ng mga disyerto ng pangangalaga para sa mga mahihinang populasyon. Noong Marso, nag-alok si US Representative Doris Matsui (D-CA) ng pinakamahusay na paraan para protektahan ang programa at mga pasyente nang ipakilala niya ang 340B PASYENTE Act. Ang mga mambabatas sa parehong mga kamara ng US Congress na naghahanap upang protektahan ang 340B ay dapat na suportahan ang batas na nagpoprotekta sa mga hindi pangkalakal na provider mula sa mga gumagawa ng droga na naglalayong sirain ang programa.

Nagsampa ang AHF ng $50 Milyong Paghahabla sa Panloloko Laban sa Inovalon
Pandaigdigang SOS: Agarang Panawagan para Baguhin ang Pandemic Negotiations