Inendorso ni Bernie Sanders ang Rent Control para sa California

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Itinapon ng Senador ng US ang suporta sa Justice for Renters Act na lumalabas sa balota ng Nobyembre 2024 sa buong estado

LOS ANGELES (Mayo 16, 2024) – Ang Senador ng US na si Bernie Sanders (I-VT) ay may ini-endorso ang Katarungan para sa mga Nangungupahan Act, isang inisyatiba sa balota sa buong estado na magpapalawak ng kontrol sa upa sa California.

Ang panukala ay 23 salita at mababasa ang sumusunod: 'Maaaring hindi limitahan ng estado ang karapatan ng alinmang lungsod, county, o lungsod at county na magpanatili, magpatibay o palawakin ang kontrol sa upa ng tirahan.' Bibigyan nito ang mga lokal na komunidad ng karapatang patatagin ang mga upa at gawing mas abot-kaya ang mga apartment para sa mga umuupa na mababa ang kita at nasa gitna ang kita.

“Wala na tayong higit na karangalan kaysa magkaroon ng pag-endorso ni Bernie Sanders, ang budhi pampulitika ng ating bansa. Kung may isang bagay na tiyak na alam mo tungkol kay Bernie, ito ay nasa panig siya ng mga nagtatrabahong pamilya at tutol sa kasakiman ng mga corporate vulture tulad ng California Apartment Association," sabi ni Michael weinstein, presidente at kasamang tagapagtatag ng AHF which is sponsoring the Katarungan para sa mga Nangungupahan inisyatiba.

Patuloy ni Weinstein, “Lumaki kami ni Bernie sa mga apartment na kontrolado ng renta sa Brooklyn kaya alam naming dalawa kung gaano kahalaga ang abot-kayang pabahay sa katatagan ng isang tao. Alam din namin na ang rent control sa New York ay pinabulaanan ang kasinungalingan na ang rent control ay pumapatay ng development dahil halos hindi mo na makilala ang skyline na umusbong sa buong Brooklyn.

“Ang ipinagkaiba ni Bernie sa napakaraming iba pang mga nahalal na opisyal ay ang kanyang ganap na kalayaan mula sa mga espesyal na interes na nangingibabaw sa ating pulitika sa California at ginagawang imposibleng maipasa ang anumang makabuluhang kaluwagan sa mga karapatan ng nangungupahan sa Sacramento.

“Tulad ni Bernie, hindi kami sumusuko sa isang layunin tulad ng hustisya para sa mga nangungupahan kaya naman itinataguyod namin ang inisyatiba sa ikatlong pagkakataon.

"Ipapaalala namin sa lahat kung gaano kahalaga ang pag-endorso ni Bernie ay batay sa kung gaano kapanipaniwalang nanalo si Bernie sa Democratic presidential primary sa California noong 2020."

Ang Katarungan para sa mga Nangungupahan sinimulan ang kampanya noong Mayo 2023 sa Los Angeles na may anunsyo na higit sa 810,000 pirma — higit na higit sa 546,651 na kailangan para maging kuwalipikado – ang nakolekta at isinumite bilang suporta sa iminungkahing panukalang kontrol sa renta sa buong estado. Noong Hulyo 2023, ang Opisina ng Kalihim ng Estado pinatunayan ang inisyatiba para sa pagsasama sa balota ng Nobyembre 2024.

# # #

Ang Partidong Demokratiko ng California ay Nag-eendorso ng Pagkontrol sa Pagpapaupa sa pamamagitan ng Unanimous Vote
Nasa Dilim Pa rin ang Mundo sa Pinagmulan ng COVID-19