Ang Partidong Demokratiko ng California ay Nag-eendorso ng Pagkontrol sa Pagpapaupa sa pamamagitan ng Unanimous Vote

In Balita ni Ged Kenslea

LOS ANGELES (Mayo 20, 2024) – Muling inendorso ng California Democratic Party ang pagpapalawak ng kontrol sa upa sa California.

Nitong katapusan ng linggo sa pulong ng executive board nito ang partido ay nagkakaisang sumuporta sa Katarungan para sa mga Nangungupahan Inisyatiba sa balota ng Nobyembre.

Inalis ng partido ang mga kasinungalingan at mga pagbaluktot ng California Apartment Association at iba pa upang manindigan kasama ang 17 milyong naghihirap na nangungupahan ng California.

"Ang California ay may mas maraming tao na nahihirapan sa upa kaysa saanman sa bansa. Nitong katapusan ng linggo, sa isang nagkakaisang boto para sa pag-endorso, ang Partido Demokratiko ay nagpadala ng isang malakas na mensahe na ang mga Demokratiko ay nagmamalasakit sa 17 milyong nangungupahan na nakatira sa California, kabilang ang mga naghihirap at nahihirapang magbayad ng renta, "sabi Susie Shannon, campaign manager para sa Justice for Renters campaign.

Ang mga icon ng Democratic Party na sina Rep. Maxine Waters, Dolores Huerta, MAGKAISA DITO Co-President Ada Briceño, Miyembro ng DNC Christine Pelosi, Controller ng CDP Carolyn Fowler at CDP Regional Director Larry Gross nagsalita bilang suporta na sinuportahan ng dose-dosenang mga aktibistang katutubo na dumalo. Nauunawaan ng partido na mayroong malinaw na pagpipilian sa Nobyembre sa pagitan ng kasakiman ng korporasyon kumpara sa pagtugon sa krisis sa pabahay.

Ang Malaking Real Estate ay gugugol ng hindi masasabing sampu-sampung milyon upang linlangin ang mga botante ngunit sa pag-endorso ng Partidong Demokratiko, at tulong mula sa mga taga-California na may sapat na kaalaman, hahampasin natin ang isang mahalagang dagok para sa hustisya ng nangungupahan.

Ang Katarungan para sa mga Nangungupahan Aalisin ng Act ang statewide rent control ban ng California at magbibigay sa mga lokal na komunidad ng karapatang patatagin ang mga upa at gawing mas abot-kaya ang mga apartment para sa mga umuupa na mababa ang kita at nasa gitna ang kita.

 

# # #

 

Tinatarget ng Kaganapan sa Araw ng Kalusugan ng Menstrual ang Stigma sa All-Gender Education
Inendorso ni Bernie Sanders ang Rent Control para sa California