Nagsampa ang AHF ng $50 Milyong Paghahabla sa Panloloko Laban sa Inovalon

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Inilalantad ng pederal na reklamo ang vendor ng software ng parmasya para sa paglabag sa kontrata, propesyonal na kapabayaan, at pandaraya

 

WASHINGTON (Hunyo 6, 2024) AIDS Healthcare Foundation (AHF), na nagpapatakbo ng 62 outlet ng parmasya sa 14 na estado, Washington, DC, at Puerto Rico, ay nagsampa ng reklamo noong Hunyo 4, 2024 sa United States District Court para sa District of Maryland (Southern Division) (Case No. 8:24-cv-01607-TJS) laban sa software vendor na Inovalon dahil sa kabiguan nitong maihatid ang mga serbisyong binayaran at ipinangako simula sa Mayo 2021. Ang reklamo ay nagsasaad ng paglabag sa kontrata, propesyonal na kapabayaan, at panloloko sa pang-uudyok.

 

Sa nakalipas na tatlong taon, nakipagkontrata ang AHF sa Inovalon para sa platform ng software ng parmasya nito na ScriptMed na dapat ay ganap na maipatupad sa Mayo 2022. Sa ngayon, ang Inovalon ay nag-install lamang ng isang pagsubok na halimbawa ng software na may maraming mga kakulangan sa isang maliit na AHF lokasyon ng botika.

 

Noong Oktubre 2023, sinubukan ng AHF na isama si Inovalon sa isang paglutas ng hindi pagkakaunawaan batay sa ebidensya na tumanggap ang Inovalon ng higit sa $20 milyon para sa mga serbisyong hindi naibigay, na nagpapakita ng naka-itemize na listahan ng mga kinakailangang pag-aayos at isang kinakailangan na ang platform ay maging live sa isang tinukoy na petsa. Pansamantala, humiling ang AHF ng account credit para sa mga buwanang serbisyong hindi pa natatanggap at isang bahagyang credit para sa pag-aaksaya ng mahalagang oras at mapagkukunan. Nag-alok ang Inovalon ng $40,000.

 

"Sinubukan naming makipagtulungan sa Inovalon upang ayusin ang sitwasyong ito, kahit na nag-aalok ng mas maraming oras upang ipatupad ang ipinangakong software sa dalawang yugto sa pagitan ng Oktubre 2023 at Hunyo 2024, ngunit tumanggi silang sumunod," sabi Ashoke Talukdar, Deputy Counsel of Corporate Affairs ng AHF. "Dahil ang AHF ay nakabase sa Los Angeles, CA at ang Inovalon ay naka-headquarter sa Bowie, Maryland, inihain namin ang reklamong ito sa federal district court."

 

 

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking sa mundo

Higit sa 100 Inihalal ng California ang Nag-eendorso ng Rent Control
Binatikos ng AHF ang 340B Suicide Bill ng PhRMA