Imahen

AIDS Healthcare Foundation:
Cutting Edge Medicine at Advocacy Anuman ang Kakayahang Magbayad

Imahen


Mga Benepisyo na Gumagana Para sa Iyo


Sa AHF, naniniwala kami sa pangangalaga sa mga miyembro ng aming team para makapag-focus sila sa pangangalaga sa iba. Bilang isang empleyado ng AHF, magkakaroon ka ng access sa isang hanay ng mga benepisyo na higit sa karaniwan, na tinitiyak na maaari kang umunlad kapwa sa personal at propesyonal. Galugarin ang mga partikular na benepisyo na inaalok namin sa ibaba para makita kung paano ka inaalagaan ng AHF.

LISTAHAN NG MGA BENEPISYONG EMPLEYADO

Imahen
Imahen

Aetna: Nag-aalok ang Aetna ng mataas na kalidad na pangunahing saklaw ng pangangalagang pangkalusugan. Bilang bahagi ng komprehensibong pakete, nagbibigay sila ng Pangmatagalang Kapansanan bilang isang paraan upang maprotektahan ang iyong kita kung ikaw ay walang trabaho sa mahabang panahon at naubos ang iyong panandaliang kapansanan at oras ng pagkakasakit. Babayaran ka ng planong ito ng hanggang 60% ng iyong mga sahod, hanggang $5,000 bawat buwan.

Imahen

Cigna: Nag-aalok ang Cigna ng dental coverage sa pamamagitan ng kanilang mga HMO o PPO plan sa buong US Ang aming mga CIGNA plan ay tumutulong sa iyo na magbayad para sa iyong taunang paglilinis, pangangalaga sa pag-iwas, pangangalaga sa pagpapanumbalik, at mga pangangailangan sa orthodontia.

Imahen

Kaiser Permanente: Isa pang mataas na kalidad at komprehensibong plano sa pangangalagang pangkalusugan na inaalok sa aming mga kawani. Ang Kaiser Permanente ay nagbibigay ng saklaw para sa mga doktor sa pangunahing pangangalaga, mga espesyalista, mga ospital, at magkakaibang mga planong pangkalusugan. Ang kanilang mga serbisyo ay nagtutulungan upang magbigay ng kabuuang saklaw para sa iyo at sa iyong mga miyembro ng pamilya.

Imahen

PayFlex: Nag-aalok ang AHF ng mga flexible na account sa paggastos sa pamamagitan ng PayFlex para sa Medical Reimbursement ($2,750 max) at Dependent Care ($5,000 max). Ang FSA ay isang paraan para sa ating mga empleyado na babaan ang kanilang nabubuwisang kita upang magbayad para sa mga gastusing medikal (mga copay, reseta, atbp.) o mga gastos na nauugnay sa dependent na pangangalaga, tulad ng daycare, mga kampo, o bago/pagkatapos ng pangangalaga sa paaralan.

Imahen

Securian: Bilang bahagi ng aming package ng benepisyo, nag-aalok kami ng 401k na plano sa mga kwalipikadong empleyado. Ang mga regular na Full-Time at Regular na Part-Time na empleyado ay awtomatikong nakatala sa isang 3% na bawas bago ang buwis pagkatapos ng 30 araw. Ang savings and investment plan ng AHF kasama ang Securian Retirement Center ay isang magandang paraan para magplano para sa iyong kinabukasan! Magiging 100% ka sa tugma ng kumpanya, na batay sa haba ng serbisyo.

Imahen

VSP: Nag-aalok ang AHF ng komprehensibong saklaw ng paningin sa pamamagitan ng VSP, isa sa pinakamalaking tagapagbigay ng insurance sa paningin sa United States. Kasama sa saklaw ng VSP ang $10 na copay para sa mga pagsusulit sa WellVision at mga diskwento sa mga frame, lens, at contact. Nag-aalok din sila ng mga matitipid sa Laser Vision Corrections at ngayon ay nag-aalok ng bagong benepisyo sa pangangalaga sa araw.

Imahen

Aetna: Nag-aalok ang Aetna ng Pangmatagalang Kapansanan bilang isang paraan upang maprotektahan ang iyong kita kung ikaw ay walang trabaho sa mahabang panahon at naubos ang iyong panandaliang kapansanan at oras ng pagkakasakit. Babayaran ka ng planong ito ng hanggang 60% ng iyong mga sahod, hanggang $5,000 bawat buwan.

Imahen

Cigna: nag-aalok ng saklaw ng ngipin sa pamamagitan ng kanilang mga HMO at PPO na plano sa buong US Ang aming mga CIGNA plan ay tumutulong sa iyo na magbayad para sa iyong taunang paglilinis, pangangalaga sa pag-iwas, pangangalaga sa pagpapanumbalik at mga pangangailangan sa orthodontia.

Imahen

Kaiser Permanente: nag-aalok ng mga doktor, ospital, at mga planong pangkalusugan na lahat ay konektado at tuluy-tuloy na nagtutulungan sa mga specialty para manatili ka sa iyong pinakamahusay.

Imahen

PayFlex: Nag-aalok ang AHF ng mga flexible na account sa paggastos sa pamamagitan ng PayFlex para sa Medical Reimbursement ($2,750 max) at Dependent Care ($5,000 max). Ang FSA ay isang paraan para sa ating mga empleyado na babaan ang kanilang nabubuwisang kita upang mabayaran ang mga gastusing medikal (mga copay, mga reseta, atbp.) o mga gastos na nauugnay sa dependent na pangangalaga tulad ng day care, mga kampo, o bago / pagkatapos ng pangangalaga sa paaralan.

Imahen

Securian: Ang mga regular na Full-Time at Regular na Part-Time na empleyado ay awtomatikong naka-enroll sa isang 3% na bawas bago ang buwis pagkatapos ng 30 araw. Ang savings and investment plan ng AHF kasama ang Securian Retirement Center ay isang magandang paraan para magplano para sa iyong kinabukasan! Magiging 100% ka sa tugma ng kumpanya, na batay sa haba ng serbisyo.

Imahen

VSP: Ang VSP ay isa sa pinakamalaking tagapagbigay ng insurance sa paningin. Makakaranas ka ng pagtitipid gamit ang $10 na copay para sa mga pagsusulit sa WellVision, mga diskwento sa mga frame, lens at contact at matitipid sa Laser Vision Corrections. BAGONG: Benepisyo sa pangangalaga sa araw!

Simulan ang Iyong Paglalakbay Sa AHF

Dito sa AHF, kami ay nakatuon sa pag-aalaga ng isang komunidad ng mga propesyonal na katulad ng aming pananaw sa isang mundo kung saan ang pangangalagang pangkalusugan ay isang karapatan, hindi isang pribilehiyo. Galugarin ang iba't ibang pagkakataon na inaalok namin at maging bahagi ng komunidad ng AHF ngayon.

MAGHAHANAP NG MGA TRABAHO
MGA INTERNAL NA APLIKANTE


Sa loob ng mahigit 30 taon, ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nakatuon sa pagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya sa aming mga pasyente, anuman ang kakayahang magbayad. Nag-aalok ang AHF ng advanced na pangangalagang medikal para sa mga taong may HIV.

MATUTO NANG HIGIT PA


Sa AHF Pharmacy, ang aming mga parmasyutiko na sinanay sa klinika ay kasosyo sa iyo upang magbigay ng personalized at maginhawang one-stop na serbisyo na magpapahusay sa iyong kalidad ng buhay. Pinapahalagahan namin ang iyong kapakanan at umaasa kaming alagaan ka sa mga darating na taon.

MATUTO NANG HIGIT PA


Ang AHF Healthcare Services ay nagbibigay sa mga kliyente ng access sa mga karagdagang espesyalista, gamot at serbisyo na kailangan nila. Naghahanap ka bang maging isang provider o isang doktor sa isa sa aming mga lokasyon? Bisitahin ang aming pahina ng karera sa ibaba!

MATUTO NANG HIGIT PA


Kapag namimili ka sa Out of the Closet Thrift Stores, direkta kang tumutulong sa mga taong may HIV at AIDS. Siyamnapu't anim na sentimo ng bawat dolyar na nakolekta sa aming mga tindahan ay direktang nagpopondo sa mga programa ng AIDS Healthcare Foundation sa HIV/AIDS at sa kanilang mga bagong serbisyo sa pabahay, pati na rin sa mga on-site na parmasya at libreng pagsusuri sa HIV.

MATUTO NANG HIGIT PA


Sa Los Angeles, inilunsad ng AIDS Healthcare Foundation ang 'Healthy Housing Foundation ng AHF,' na magbibigay ng disenteng mga yunit ng pabahay sa abot-kayang halaga sa mga taong mababa ang kita, kabilang ang mga pamilyang may mga anak, at ang mga dati nang walang tirahan o walang tirahan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Kasama ng AIN, ang AHF ay nakipagsosyo sa iba't ibang pederasyon at kaakibat na nagsisikap na tulungan ang mga nasuri na may HIV/AIDS at humanap ng paggamot para sa mga indibidwal na ito.

MATUTO NANG HIGIT PA


Ang Positive Healthcare, ang Managed Care Division ng AIDS Healthcare Foundation, ay nagbigay sa mga taong nabubuhay na may kalidad ng pangangalagang pangkalusugan mula noong 1995 nang simulan nito ang unang planong pangkalusugan ng Medicaid ng bansa para sa mga taong positibo sa HIV na naninirahan sa Los Angeles. Ngayon, pinangangalagaan ng Positive Healthcare ang higit sa 4,200 buhay sa California, Florida at Georgia.

MATUTO NANG HIGIT PASa AHF, magkakaroon ka ng pagkakataong ituloy ang iyong sariling pag-unlad at tagumpay sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng pinakamalaking dalubhasang tagapagbigay ng pangangalagang medikal ng HIV/AIDS sa bansa. Kasabay nito, ang iyong trabaho ay makakaapekto sa buhay ng libu-libo sa US at sa buong mundo.

MATUTO NANG HIGIT PA