Imahen

AIDS Healthcare Foundation:
Cutting Edge Medicine at Advocacy Anuman ang Kakayahang Magbayad

Imahen

Pagkakaiba-iba at pagsasama


Sa AIDS Healthcare Foundation (AHF), naniniwala kami na ang iba't iba at inklusibong workforce ay nagpapalakas sa aming misyon na gawing accessible ang pangangalagang pangkalusugan para sa lahat. Ipinagdiriwang namin ang mga natatanging katangian at pananaw na hatid ng bawat indibidwal, dahil alam naming ang pagkakaiba-iba na ito ang nagtutulak sa aming pagbabago at nagpapalakas sa aming komunidad. 

Ang aming pangako sa pagkakaiba-iba at pagsasama ay higit pa sa mga salita, na humuhubog sa aming mga aksyon at desisyon habang gumagawa kami ng isang lugar ng trabaho na sumasalamin sa magkakaibang mundo na aming pinaglilingkuran.

Ang Aming Pangako sa Iba't ibang Lakas ng Trabaho

Ang AHF ay nakatuon sa pagbuo ng isang koponan na kumakatawan sa isang malawak na hanay ng mga background, karanasan, at talento. Lubos kaming naniniwala na ang magkakaibang manggagawa ay nagpapayaman sa aming organisasyon at nagbibigay-daan sa aming mas maunawaan at matugunan ang magkakaibang mga pangangailangan ng aming mga pasyente at komunidad.
"Pahalagahan namin ang pagkakaiba-iba bilang bahagi ng patuloy na nagbabagong lakas ng trabaho. Bilang isa sa aming mga pangunahing halaga sa AHF, Respect for Diversity; kami ay nakatuon sa pagpapalawak ng aming hiring base. Naniniwala kami na ang aming pinakadakilang lakas ay nagmumula sa aming mga indibidwal na pagkakaiba at natatanging mga pananaw."

Pagpapalakas ng mga Beterano: Isang Espesyal na Pangako

Ipinagmamalaki naming pinarangalan at sinusuportahan ang aming mga beterano sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabuluhang mga pagkakataon sa karera sa AHF. Kinikilala namin ang mahahalagang kasanayan, dedikasyon, at disiplina na hatid ng mga beterano sa aming koponan. Inaanyayahan namin ang mga beterano na maging bahagi ng aming komunidad ng AHF, kung saan maaari kang magpatuloy na gumawa ng pagbabago sa buhay ng iba.
MAGHAHANAP NG MGA TRABAHO NGAYON
Imahen

Kasamang Mga Kasanayan sa Pag-hire

Ang AHF ay nakatuon sa isang patas at inklusibong proseso ng pagkuha na tinatanggap ang lahat ng mga kandidato, anuman ang lahi, kasarian, oryentasyong sekswal, edad, kapansanan, relihiyon, o katayuang beterano. Sumali sa AHF at maging bahagi ng isang pandaigdigang komunidad kung saan ang iyong mga natatanging pananaw at karanasan ay pinahahalagahan at ang iyong mga kontribusyon ay maaaring magkaroon ng tunay na epekto sa buhay ng mga pinaglilingkuran namin. 

Ang Landas sa Harap

Ang AHF ay nakatuon sa pagbibigay ng mataas na kalidad na pangangalaga sa lahat ng nangangailangan ng aming mga serbisyo. Inaanyayahan namin ang lahat ng aming mga kawani na makibahagi sa aming mga pagsisikap sa pag-abot. Aktibo kaming nakikipag-ugnayan sa magkakaibang mga komunidad, nagsusumikap na maunawaan ang kanilang natatanging mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan at nagbibigay ng nauugnay na suporta at serbisyo.

Bilang isang empleyado ng AHF, magkakaroon ka ng pagkakataong sumali sa isa sa aming natatanging affinity group, na lumikha ng pagmemensahe at mga kaganapan upang i-promote at magbigay ng mga serbisyo sa pag-iwas at pagsubok, adbokasiya, medikal na paggamot, at suporta.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa!
I-click Upang Matuto Pa!
Dagdagan ang Nalalaman!
Dagdagan ang Nalalaman!
Dagdagan ang Nalalaman!
HIVCare.org
Imahen
Imahen
Imahen