Imahen

AIDS Healthcare Foundation:
Cutting Edge Medicine at Advocacy Anuman ang Kakayahang Magbayad

Imahen

Mga internship sa AHF

Ang internship sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay hindi lamang isang stepping stone; ito ay isang pagbabagong karanasan na humuhubog sa iyong karera habang binibigyang kapangyarihan ka upang ipaglaban kung ano ang tama.

Nag-aalok kami ng isang natatanging programa na pinagsasama ang on-the-job na pagsasanay na may pangako sa paggawa ng makabuluhang epekto sa pangangalagang pangkalusugan at higit pa. Sa AHF, nakikita namin ang mga internship bilang higit pa sa isang pagkakataon sa pag-aaral; sila ay isang paglulunsad para sa iyong kinabukasan.

Ilapat Ngayon
Imahen

Ang Pagkakaiba ng AHF

Dito sa AHF, ang aming mga intern ay isang mahalagang bahagi ng komunidad ng AHF. Hinihikayat namin ang bawat klase ng mga intern na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa aming misyon sa pamamagitan ng pagdadala ng kanilang mga natatanging pananaw sa aming mga koponan.
Imahen
Real-World na Pagsasanay: Kumuha ng hands-on na karanasan at pagkakalantad sa mga tunay na hamon sa mundo na magpapabilis sa iyong paglago at maghahanda sa iyo para sa iyong karera. 
Imahen
Nagsusulong ng Katarungang Panlipunan: Hinihikayat ang mga intern ng AHF na samahan ang aming mga tauhan sa aming mga pagsusumikap sa katarungang panlipunan at adbokasiya, na inilalagay kayo sa mga frontline ng pakikipaglaban para sa kung ano ang tama.
Imahen
Bayad na Suporta: Dito sa AHF, lahat ng aming internship ay may bayad na pagkakataon. Naniniwala kami na nararapat kang mabayaran ng patas para sa iyong pagsusumikap at dedikasyon sa aming misyon.
Imahen

Sumali sa aming Koponan

Sa AHF, binibigyang-priyoridad namin ang iyong pag-unlad sa edukasyon at ang pagbuo ng mahahalagang propesyonal na kasanayan. Ang aming internship program ay sumasaklaw sa iba't ibang departamento, kabilang ang:

• Pananalapi
• Human Resources
• Pampublikong kalusugan
• Global at Domestic Advocacy
• Information Technology (IT)
• Mga Serbisyo sa Botika 
• Marketing at Komunikasyon 

Nagbibigay kami ng mentorship, patnubay, at mga pagkakataon para makapag-ambag ka sa mga proyektong mahalaga.

Ilapat Ngayon

Sino ang Dapat Mag-apply?

Upang maging karapat-dapat para sa isang internship ng AHF, ang mga aplikante ay dapat na kasalukuyang naka-enroll sa isang degree-seeking program o kamakailan ay nakakumpleto ng isa. Dapat ay hindi bababa sa 18 taong gulang ka at sabik na gumawa ng pagbabago sa mundo ng pangangalagang pangkalusugan.
Magsimula

Ilapat Ngayon

Huwag maghintay na simulan ang iyong karera sa isang internship ng AHF. Para mag-apply, punan ang form na ito, at makikipag-ugnayan sa iyo ang aming team. Salamat sa iyong interes sa isang internship sa AIDS Healthcare Foundation.