AHF Federation

AHF Federation

AHF
Federation

AHF Federation

AHF Federation

Ang AHF Federation ay isang consortium ng AIDS Service Organizations (ASOs) at mga grupo ng komunidad na nakatuon sa HIV/AIDS education, prevention, advocacy, medikal na paggamot, at suporta para sa mga populasyon na kulang sa serbisyo sa buong bansa. Sa pamamagitan ng kolektibo, nagsusumikap ang mga organisasyon na buuin ang kanilang kaalaman sa rehiyon, karanasan, at mga operasyon sa loob ng makabagong network ng suporta ng AHF upang palawakin ang kanilang kapasidad na matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga tao sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran.

Tumalon sa isang Affiliate: 

Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
ImahenImahen
Imahen
Imahen
HIVCare.org
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
Imahen
ImahenImahen
Imahen
Imahen
Imahen

AIN - Access at Information Network
2600 North Stemmons Fwy
suite 151
Dallas, TX, 75207

BISITAHIN ANG WEBSITE
AIN (AIDS Interfaith Network dba Access at Information Network) ay isang multikultural, 501 (c) 3, non-profit na organisasyon na nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga indibidwal na may malalang kondisyon sa kalusugan at mga programa sa pag-iwas para sa mga komunidad na nasa panganib. Sa pamamagitan ng aming misyon, kumikilos ang AIN upang pigilan ang pagkalat ng HIV at pinaglilingkuran ang mga taong may HIV/AIDS at iba pang mahihinang populasyon. Ang AIN ay naglilingkod sa mga indibidwal na mababa ang kita sa mataas na antas ng pangangailangan nang higit sa 30 taon sa Dallas at North Texas.
Imahen

AID Atlanta
1605 Peachtree St. NE
Atlanta, GA 30309
(404) 870-7700

BISITAHIN ANG WEBSITE

AID Atlanta, ang pinakamalaking non-profit na organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan ng HIV sa Timog-silangan ay nagbabago ng mga buhay na may patuloy na pangangalaga na nagbibigay ng access, pagkakaugnay, at pagpapanatili sa pangangalaga sa HIV. Ang Ahensya ay naglilingkod sa mahigit 5,000 pasyente taun-taon. Ang pangunahing fundraiser ng AID Atlanta – AIDS Walk Atlanta 5K & Run – ngayon sa ika-25 taon nito ay nakakakuha ng halos 10,000 at nakalikom ng humigit-kumulang $1 milyon taun-taon. Sa taunang badyet na $7.6 milyon at dalawang lokasyon sa Midtown Atlanta at Newnan, GA, ang AID Atlanta ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mahigit 50,000 indibidwal bawat taon. Ang parehong mga lokasyon ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mga bagong diagnosed na indibidwal na pagkatapos ay naka-link sa pangunahing pangangalaga sa kalusugan at isang komprehensibong hanay ng mga programa na nagpapabuti sa kanilang mga resulta sa kalusugan, nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan at tumutugon sa mga isyu sa kalusugan ng isip. Ang mga programa ng AID Atlanta ay napatunayang mabisa sa pagpapabuti ng mga resulta ng kalusugan na sinusukat sa pamamagitan ng nabawasang viral load at mas mataas na bilang ng CD4, ang dalawang pangunahing tagapagpahiwatig ng kalusugan para sa mga positibo sa HIV.

Imahen

AIDS Center ng Queens County
161-21 Jamaica Ave.
Jamaica, NY 11432
(718) 896-2500

BISITAHIN ANG WEBSITE

AIDS Center ng Queens County ay ang pinakamalaking provider ng mga serbisyo ng HIV/AIDS sa borough ng Queens, na naglilingkod sa mahigit 2,000 kliyente ng HIV+ taun-taon at 30,000 residente ng komunidad. Sa ngayon, ang ACQC ay nakapagsilbi na sa mahigit 9,500 HIV+ na kliyente. Nagbibigay ang ACQC ng komprehensibong mga serbisyong panlipunan, sikolohikal, pang-edukasyon, at medikal, kabilang ang mga sumusunod na programa: Pamamahala ng Kaso sa Bahay ng Kalusugan, Edukasyon at Pag-iwas, Mabilis na Pagsusuri sa HIV, Pagsusuri sa STI at HEP C, Mga Serbisyo sa Pabahay, Kalusugan ng Pag-iisip, Pagpapalitan ng Syringe/Pagbawas ng Kapinsalaan/Substance Gamitin ang Prevention, Legal na Serbisyo, at Food Pantry.

Sa pagdaragdag ng AHF Healthcare Center at Pharmacy, ang ACQC ay magkakaroon ng one-stop-shop na modelo kung saan makukuha ng mga kliyente ang lahat ng kanilang mga serbisyo sa ilalim ng isang bubong.

Imahen

AIDS Outreach Center
400 North Beach St.,Suite 100
Fort Worth, TX 76111
(817) 335-1994

BISITAHIN ANG WEBSITE
AIDS Outreach Center (AOC) ay itinatag noong 1986 ng mga boluntaryo upang tulungan ang mga indibidwal na HIV+ sa Fort Worth na harapin ang mga isyu sa pagtatapos ng buhay. Ngayon, nakatayo ang AOC bilang pinakamalaking organisasyon ng serbisyo ng AIDS sa Tarrant County sa paglaban sa HIV. Sa pamamagitan ng isang diskarte ng outreach, prevention, at mga programa ng impormasyon sa komunidad, tinuturuan ng AOC ang publiko tungkol sa pag-iwas sa HIV habang nag-aalok ng libre at/o murang mga serbisyo sa mga indibidwal na HIV+ at kanilang mga pamilya.
Imahen

AIDS Taskforce ng Greater Cleveland
2829 Euclid Ave.
Cleveland, OH 44115
(216) 621-0766

BISITAHIN ANG WEBSITE
Ang AIDS Taskforce ng Greater Cleveland nagbibigay ng mahabagin at pagtutulungang tugon sa mga pangangailangan ng mga taong nahawaan, apektado, at nasa panganib ng HIV/AIDS. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pamumuno sa pag-iwas, edukasyon, mga serbisyong sumusuporta, at adbokasiya.
Imahen

Bahay ni Broward
1726 SE 3rd Ave.
Fort Lauderdale, FL 33316
(954) 568-7373

BISITAHIN ANG WEBSITE

Bahay ni BrowardAng misyon ni ay upang mapabuti ang kalidad ng buhay para sa mga indibidwal na naapektuhan ng mga malalang hamon sa kalusugan, kabilang ang HIV. Nagbibigay sila ng mga pathway sa wellness na maaaring wala ang mga tao. Sa pamamagitan ng pagdadala ng pag-asa at pagpapagaling sa mga komunidad, nilalabanan ng Broward House ang stigma at pinapataas ang kaalaman at pag-iwas.

Ang kanilang layunin ay simple: upang suportahan ang kalusugan at katatagan ng bawat indibidwal na lumalakad sa kanilang pintuan na may mga indibidwal na plano. Gusto nilang sabihin sa kanilang sarili ng lahat na naghahanap ng kanilang mga serbisyo, "Nahanap ko ang aking tao," dahil gumaganap ang Broward House bilang sumusuportang miyembro ng pamilya, kaibigan, o kasosyo na hindi pa nararanasan ng marami sa kanilang mga kliyente.

Kasama sa mga serbisyo ng Broward Health ang pangangalaga sa kalusugan ng HIV at prEP, mga grupo ng pagpapayo at suporta, mga gabay sa pangangalaga at serbisyong panlipunan, ligtas at matatag na pabahay, pag-iwas at pagsusuri sa HIV, at mga pagkakataong mag-abuloy at magboluntaryo. Upang matuto nang higit pa tungkol sa Broward House, mangyaring bisitahin ang aming website.

Imahen

Mainit
3201 W. North Ave.
Chicago, IL 60647
(773) 385-9080

BISITAHIN ANG WEBSITE
CALOR (Comprensión y Apoyo at Latinos en Oposición al Retrovirus) ay itinatag noong 1990 bilang isang grassroots organization sa Chicago upang suportahan ang mga Latino na nabubuhay o apektado ng AIDS, isang komunidad na hindi gaanong nabibigyan ng serbisyo noong panahong iyon. Ngayon, ang CALOR ay isang kinikilalang pinuno sa mga serbisyo ng suporta sa HIV/AIDS sa lungsod. Ang CALOR ay nagbibigay ng indibidwal at kultural na sensitibong suporta para sa mga indibidwal na may mga kapansanan at kanilang mga pamilya, kabilang ang mga apektado ng HIV/AIDS. Isang nangungunang service provider para sa mga indibidwal na naapektuhan ng HIV/AIDS, nag-aalok ang CALOR ng pamamahala ng kaso, pagpapayo, edukasyon sa kalusugan at mga mapagkukunang pang-iwas, pabahay at iba pang komprehensibong serbisyo para sa mga mahihinang populasyon sa buong lugar ng Chicagoland.
Imahen

BAHAY NI IRIS
2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd.
New York, NY 10030
(646) 548-0100

BISITAHIN ANG WEBSITE
Bahay ni Iris nagliligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng komprehensibong suporta, pag-iwas, at mga serbisyo sa edukasyon para sa mga kababaihan, pamilya, at mga populasyong kulang sa serbisyong apektado ng HIV/AIDS at iba pang mga pagkakaiba sa kalusugan sa isang ligtas, nakasentro sa pamilya na kapaligiran ng madamdamin, propesyonal, at may kakayahang kultural na kawani. Upang matupad ang aming misyon, nag-aalok ang Iris House ng mga praktikal, nakasentro sa pamilya na mga serbisyo na nagtataguyod ng pag-iwas at edukasyon habang tinutugunan ang pang-araw-araw na katotohanan ng pamumuhay na may HIV/AIDS, Hepatitis C, Diabetes, Obesity, Hypertension, Depression, at iba pang mga pagkakaiba sa kalusugan. salot sa ating mga pamayanan.
Imahen

Long Beach Community Table 
3311 E 59th St Long Beach,
CA 90805
(562) 673-1798

BISITAHIN ANG WEBSITE
Ang Long Beach Community Table (LBCT) ay isang nonprofit na nagsusumikap na lumikha ng isang napapanatiling komunidad sa Long Beach, CA. Ang kanilang misyon ay suportahan ang kagalingan at pagpapasya sa sarili ng mga residenteng walang katiyakan sa pagkain at pabahay na may dignidad at habag. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang pagkain, mga pangunahing pangangailangan, edukasyon, at mga mapagkukunan upang paganahin ang self-sufficiency. Bawat linggo, ang dedikadong volunteer team ng LBCT ay namamahagi ng 30,000+ lbs. ng mga grocery at sariwang ani, pati na rin ang mga damit at toiletry, sa higit sa 3,000 walang tirahan na mga indibidwal, mga pamilyang may mababang kita, mga mag-aaral, mga nakatatanda, mga beterano, at mga taong nasa bahay na may mga kapansanan o mga kondisyong medikal, sa isang libre o nominal na batayan ng donasyon.
Imahen

Help Center sa South Side
10420 S. Halsted St.
Chicago, IL 60628
(773) 445-5445

BISITAHIN ANG WEBSITE

Help Center sa South Side tumutulong sa mga tao sa lahat ng edad na maiwasan ang mga sakit sa isip, pisikal, at panlipunan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga alternatibong malusog na pamumuhay. Mahigit tatlumpung taon nang naglilingkod ang SSHC sa South Side ng Chicago, at ang mga programa nito ay lumago at umunlad upang pagsilbihan ang nagbabagong pangangailangan ng kanilang komunidad. Ang ilan sa mga programa at serbisyo nito ay kinabibilangan ng edukasyon, pag-iwas, at pangangalaga sa HIV/AIDS, mga programa para sa HIV/AIDS ng kababaihan, mga programa sa kabataan, mga shelter, pagpapayo at pagsusuri sa HIV, at pagpapayo sa kalusugan ng isip.

Imahen

Sunserve
2312 Wilton Dr
Wilton Manors, FL 33305
(562) 548-0774

BISITAHIN ANG WEBSITE

SunServe ay isang non-profit na ahensya ng serbisyong panlipunan na nagbibigay ng malawak na hanay ng mga programa at serbisyo sa komunidad ng LGBTQ+ at mga pamilyang apektado ng HIV at AIDS sa South Florida. Ang misyon ng SunServe ay magbigay ng mga kritikal na serbisyo ng suporta sa mga nangangailangan, na nakatuon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga indibidwal at pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, dignidad, at paggalang sa lahat.
SunServe nag-aalok din ng hanay ng mga serbisyo sa mga indibidwal at pamilyang apektado ng HIV at AIDS, kabilang ang edukasyon sa pag-iwas, pagsusuri, at pag-access sa pangangalagang medikal. Sa pamamagitan ng mga makabagong programa at serbisyo nito, positibong naaapektuhan ng organisasyon ang buhay ng hindi mabilang na mga indibidwal at pamilya sa buong South Florida.

Imahen

Bata ng Huwebes
475 E Main Street Suite 114
Patchogue, New York 11772
(631) 447-5044

BISITAHIN ANG WEBSITE

Bata ng Huwebes ang misyon ay bumuo, mag-coordinate, at magbigay ng mga serbisyo para sa mga taong naninirahan, at apektado ng, HIV/AIDS sa Long Island. Nilalayon ng organisasyon na tulungan ang mga tao na magkaroon at mapanatili ang access sa pangangalaga sa HIV na nagliligtas-buhay. Ang Thursday's Child ay ang tanging non-profit na ahensya sa Long Island na eksklusibong naglilingkod sa misyon na ito sa pamamagitan ng mga programa tulad ng AIDS Services Access Program: mga benepisyo, adbokasiya at mga referral, ang Safety Net program: emergency financial assistance, long-term survivors support groups, HIV/ AIDS housing, Community Outreach: risk/reduction and prevention education, at Early Intervention Service: para sa mga bagong diagnosed o out-of-care na mga tao. Ang Thursday's Child ay itinatag noong 1989 at naging kaanib sa AHF mula noong Nobyembre 2021.

Imahen

Mundo
389 ika-30 ng St.
Oakland, CA 94609
(510) 986-0340

BISITAHIN ANG WEBSITE
Mundo (Women Organized to Respond to Life-threatening Disease) pinapabuti ang buhay at kalusugan ng mga kababaihan, babae, pamilya, at komunidad na apektado ng HIV sa pamamagitan ng peer-based na edukasyon, mga serbisyong pangkalusugan, adbokasiya, at pagpapaunlad ng pamumuno.