Donna Stidham, RN
Chief ng Managed Care

Donna Stidham, Ang RN ay kasangkot sa pangangalaga ng mga taong may sakit na HIV mula pa noong simula ng epidemya. Nagsimula siyang magtrabaho kasama ang tinatawag na ngayon bilang HIV/AIDS bilang isang epidemiologist ng nars nang ang mga unang kaso ng immune deficiency ay iniulat sa Centers for Disease Control.

Noong 1984, naging instrumento si Stidham sa pagbubukas ng unang unit ng inpatient ng AIDS sa isang for-profit na community hospital sa US. Si Stidham ay sumali sa AHF noong 1994 upang ipahiram ang kanyang kadalubhasaan sa mga sistemang pangkalusugan at pinamamahalaang pangangalaga sa pagbuo at pagpapatupad ng Positive Healthcare, ang unang naka-capitated na managed care program para sa mga taong may HIV.

Sa pangangasiwa sa Positibong Pangangalaga sa Kalusugan, dinala ni Stidham ang kasalukuyan, dalubhasang HIV/AIDS at panloob na gamot sa mga kliyente sa California at Florida sa ilalim ng isang modelo ng talamak na pangangalaga. Isinasama ng programa ang provider, pasyente, at sistemang medikal sa isang pangkat upang maabot ang matagumpay na mga resulta sa kalusugan. Nagbibigay din ito ng mga pagkakataong pang-edukasyon para sa mga medikal na kawani, mga pasyente, mga pamilya ng mga pasyente, at mga kasosyo, at ang komunidad ng HIV.

Kumonsulta si Stidham sa maraming programa ng Medicaid ng estado upang isulong ang konsepto ng espesyalidad na disenyo para sa mga malalang kondisyon tulad ng HIV/AIDS. Nakikipagtulungan siya sa pandaigdigang pamumuno ng AHF upang dalhin ang mga konsepto ng sistema ng kalusugan ng pinamamahalaang pangangalaga sa mga bansang mahihirap sa mapagkukunan.

Imahen