Dr. Carl Millner
Chief Medical Officer

Dr. Millner ay kasalukuyang Chief Medical Officer para sa AIDS Healthcare Foundation kung saan pinangangasiwaan niya ang pang-araw-araw na operasyon ng Department of Medicine. Pinili niya ang gamot sa HIV matapos mamatay ang kanyang kasama sa paaralan sa medikal noong taon pagkatapos nilang magtapos. Sinabi niya na ang kanyang kasama sa silid ay namatay nang mag-isa at sa kahihiyan dahil sa kung gaano siya nadamay tungkol sa pagkakaroon ng AIDS. Ito ay apat na taon bago ang mga bagong antiretroviral HIV na gamot ay magagamit. Sa pagkakataong iyon ay nagpasya siyang ialay ang kanyang buhay upang hindi maranasan ng iba ang naranasan ng kanyang kasama. Siya ay naging isang doktor ng National Health Service Corp na nagsasanay ng gamot sa HIV sa isang FQHC sa West Baltimore, Maryland sa isang klinika ng Ryan White na nagbigay-diin sa isang interdisciplinary na diskarte ng pangkat sa pangangalaga ng pasyente.

Nagpatuloy siya sa pagsasanay ng medisina sa mga komunidad na lubhang naapektuhan ng mga panlipunang determinant ng kalusugan kabilang ang paglilingkod bilang isang Direktor ng Medikal sa Califonia Department of Corrections at pagkatapos ay sumali sa AHF noong Spring ng 2016 kung saan ipinagpatuloy niya ang paglalakbay na iyon bilang isang clinician, researcher at administrator. Sa panahon ng kanyang panunungkulan sa AHF siya ay nagsilbi sa maraming tungkulin habang patuloy na nagsasanay ng cutting edge at mahabagin na gamot. Kabilang sa mga iyon ang Direktor ng Medikal ng maraming sentro ng pangangalagang pangkalusugan, Direktor ng Medikal na Pangrehiyon ng Kanluran, Deputy Chief Medical Officer at ngayon bilang CMO. Sinabi niya na siya ay ipinagmamalaki na nagtatrabaho sa isang organisasyon na hindi lamang nagbibigay ng huwarang komprehensibong pangangalaga ngunit nagtataguyod para sa mga hindi makapagtanggol para sa kanilang sarili.

Natanggap ni Dr. Millner ang kanyang undergraduate degree mula sa Occidental College at ang kanyang medical degree mula sa Drexel University School medicine sa Philadelphia, PA. Bumalik siya sa Los Angeles upang tapusin ang kanyang paninirahan sa Internal Medicine sa UCLA School of Medicine. Lumaki siya sa timog Los Angeles at nakaranas ng pagkakaiba sa pangangalagang pangkalusugan na humubog sa kanyang desisyon na magsanay ng medisina sa mga komunidad na kulang sa serbisyo katulad ng kung saan siya lumaki. Siya ay isang vegan na naglalaro ng tennis at aktibong nag-eehersisyo nang tatlong beses sa isang linggo.

Imahen