Penninah Iutung Amor, MD
Punong Kawanihan, Africa

Penninah Iutung Amor, MD ay responsable para sa pamamahala at estratehikong pamumuno ng mga programa ng AHF sa siyam na bansa sa Africa. Bago naging bureau chief, ang kanyang mga pagsisikap bilang country program director para sa AHF-Uganda Cares ay nakatulong sa pagbuo ng pinakamalaking testing at treatment program na katulad nito sa mundo. Nagtatrabaho si Iutung araw-araw upang bumuo ng mga katulad na programa sa South Africa, Zambia, Swaziland, Rwanda, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Uganda, at iba pang mga bansa sa Africa.

Bago ang kanyang appointment bilang country program director, kumilos siya bilang national medical director para sa AHF-Uganda Cares at ang medical officer na namamahala para sa AHF-Uganda Cares Masaka Healthcare Center. Si Iutung ay nagsilbi bilang isang medikal na opisyal sa Virika Mission Hospital sa Fort Portal, Uganda bago sumali sa AHF. Si Iutung ay miyembro din ng National Policy Committee on HIV/AIDS and Antiretroviral Therapy (ART), ang Consortium of ART Treatment Providers, Partnership for AIDS Treatment Providers, at naging miyembro ng komite para sa Masaka District HIV/AIDS Committee mula 2004 hanggang 2005.

Siya ay madalas na tagapagsalita sa pambansa at internasyonal na mga kumperensya at dumalo sa XVII International AIDS Conference sa Mexico City noong 2008, kung saan nagbigay siya ng isang presentasyon tungkol sa pag-streamline ng mga modelo ng pagsusuri sa HIV sa mga setting na limitado sa mapagkukunan. Nagpresenta rin siya sa XVIII International AIDS Conference sa Vienna, Austria, XVI International AIDS Conference sa Toronto, Canada, 2005 ICASA Conference sa Abuja, Nigeria, at Uganda Medical Association Conference noong 2004. Si Iutung ay makakatanggap ng Master of Science sa Infectious Diseases mula sa London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London noong 2012. Nakatanggap siya ng bachelor's degree sa human medicine at surgery mula sa Mbarara University of Science and Technology.

Imahen