Imahen

AIDS Healthcare Foundation:
Cutting Edge Medicine at Advocacy Anuman ang Kakayahang Magbayad

Imahen

Imahen

Bilang isa sa mga pinakabagong linya ng serbisyo ng AIDS Healthcare Foundation, ang Healthy Housing ay lumikha ng kakayahang magtaguyod para sa mga indibidwal sa napakaraming paraan. Higit kailanman, ang krisis sa abot-kayang pabahay sa US ay lumalaki sa napakalaking rate. Mahalagang tandaan, ang pabahay ay nagbibigay ng higit pa sa pisikal na kanlungan; nang walang abot-kayang pabahay, maaari itong humantong sa kakulangan ng edukasyon, pag-access sa pagsasanay sa trabaho, at naaangkop na pangangalaga sa bata at pangangalagang pangkalusugan.

Ang Pagtatrabaho para sa Malusog na Pabahay ay isang pamumuhay kung saan nakakatulong ka na gumawa ng pagbabago sa sarili mong mga komunidad. Sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga tao sa mga mapagkukunan, miyembro ng komunidad, at mga serbisyo, ang kalagayan ay nagiging higit pa sa pabahay. Layunin naming istratehiya kung paano panatilihin ang mga indibidwal hindi lamang sa kanilang mga tahanan, ngunit magkaroon ng pagkakataong makakuha ng mga trabaho, edukasyon, at higit pa.

Sa pamamagitan ng gawaing ito, naging kaibigan ka, huwaran, at tagapagtaguyod para sa iyong mga katrabaho at nangungupahan. Makakakuha ka ng karanasan sa mga kasanayan sa komunikasyon, kalusugan ng publiko, at adbokasiya. Hindi lamang nag-aalok ng mga pagkakataon sa trabaho para sa mga beterano, ang mga trabaho sa trabaho ay kinabibilangan ng mga tagapamahala ng ari-arian, mga desk klerk, mga security guard, at higit pa.

Nakakaapekto sa Buhay na Magkasama

Nasaan ka man, dito sa AHF, pamilya tayo. Maging inspirasyon na gumawa ng pagbabago nang magkasama. Ito ang sasabihin ng mga miyembro ng aming koponan tungkol sa AHF.
SIMULAN ANG IYONG PAGLALAKBAY NGAYON
SIMULAN ANG IYONG PAGLALAKBAY NGAYON
Imahen

Manatiling Nakakonekta Sa AHF

Dito sa AHF, gusto naming ipalagay sa iyo na bagay din kami para sa iyo. Tingnan kami sa Glassdoor at LinkedIn.