Imahen

AIDS Healthcare Foundation:
Cutting Edge Medicine at Advocacy Anuman ang Kakayahang Magbayad

Imahen

Imahen

Ang Positive Healthcare, ang Managed Care Division ng AIDS Healthcare Foundation, ay nakakaapekto sa libu-libong buhay mula noong 1995. Sa ngayon, ang Positive Healthcare ay nangangalaga sa higit sa 4,200 katao na naninirahan sa California, Florida, at Georgia.

Ang aming mga plano sa pangangalagang pangkalusugan ay direktang nakakaapekto sa buhay ng aming mga pasyente. Obligasyon natin na i-coordinate at impluwensyahan ang istruktura ng pangangalagang pangkalusugan, habang nakikipag-ugnayan tayo at nag-navigate sa sistema ng kalusugan sa ngalan ng mga binibigyan natin ng serbisyo. Ang Iyong Kalusugan ay Aming Misyon.

Nagtatrabaho kami upang makuha ang pinakamahusay na mga espesyalista, ospital, at provider para sa aming mga pasyente. Bilang karagdagan sa pag-unawa sa pangangailangang turuan hindi lamang ang aming mga kliyente, ginagawa rin namin ang aming nararapat na pagsusumikap upang maliwanagan ang pamilya at malalapit na kaibigan na bukod sa planong pangkalusugan at o pangangalaga ng pasyente. Ang aming focus, ay kung ano ang kailangan ng mga pasyente kaysa sa kung ano ang maaaring gusto nila.

Ang Managed Care ay ang perpektong ahensyang tutulong sa isa sa pag-unawa sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga indibidwal ay bibigyan ng karanasan sa pagrepaso ng isang komprehensibong plano sa pangangalagang pangkalusugan, sa halip na isang aspeto lamang. Nangangahulugan ito, mayroong pagkakaiba-iba sa trabaho dahil hindi ka kailanman naatasang mag-strategize ng isang partikular na bahagi lamang ng isang panukala sa pangangalagang pangkalusugan. Ang AIDS Healthcare Foundation ay namuhunan din sa mahahalagang teknolohiya, mga akreditadong technician na sertipikadong CMS, at mga kritikal na programa ng Medicare/Medicaid para sa HIV/AIDS.

Upang maging matagumpay, ang mga indibidwal ay dapat na handang makita ang mga bagong konsepto, pag-iba-ibahin ang mga pangangailangan sa trabaho, pag-unawa sa mga pinakamahusay na kasanayan, at mag-ambag ng mga bagong ideya sa mga kasalukuyang proseso. Mayroon din kaming patag na istraktura ng pag-uulat, na nagbibigay-daan sa iyong makipag-ugnayan sa iyong mga katrabaho at nakatataas na pinuno.

Nakakaapekto sa Buhay na Magkasama

Nasaan ka man, dito sa AHF, pamilya tayo. Maging inspirasyon na gumawa ng pagbabago nang magkasama. Ito ang sasabihin ng mga miyembro ng aming koponan tungkol sa AHF.
SIMULAN ANG IYONG PAGLALAKBAY NGAYON
SIMULAN ANG IYONG PAGLALAKBAY NGAYON
Imahen

Manatiling Nakakonekta Sa AHF

Dito sa AHF, gusto naming ipalagay sa iyo na bagay din kami para sa iyo. Tingnan kami sa Glassdoor at LinkedIn.