Ebola: Ilan ang Dapat Mamatay Bago Kumilos SINO?

In Global Featured ni K Pak

Ang WHO at Merck ay dapat gumawa ng higit pa upang matiyak na ang mga bakuna ay magagamit at na ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ay protektado sa buong Congo, kung saan ang pangalawang pinakamalalang Ebola outbreak sa kasaysayan ay pumatay ...

Tingnan ang Post

Girls Act! Premiere

In Global, Global Featured ng AHF

Dalawang taon na ang nakararaan ngayong buwan, inilunsad ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang Girls Act nito! inisyatiba sa pagtatangkang abutin ang mga kabataang babae at babae, isang grupo na bumubuo ng 61% ng …