Tingnan ang Post

AHF Condom Ads Go Saging sa NYC

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang kampanyang “Just Use It” ay una nang tinanggihan kahit saan ngunit ang Los Angeles, na naka-display ngayon sa New York City, Chicago, at Miami NEW YORK (Disyembre 8, 2023) – AIDS Healthcare Foundation (AHF) …