Mga Konteksto sa Panlipunan bilang Tagapamagitan ng Mga Panganib na Gawi sa Mga Lalaking Rwandan na Nakipagtalik sa Mga Lalaki (MSM): Mga Implikasyon para sa Paghahatid ng HIV at STI. PLOS ONE, 14(1): 1-17.

Sa pamamagitan ng AHF