Acute Human Immunodeficiency Testing at Linkage sa Pangangalaga: Isang Pagsusuri ng 4th Generation Antigen/Antibody Testing na nakabatay sa Komunidad. Journal of AIDS and HIV Research, 13(1): 16-21.

Sa pamamagitan ng AHF