Mga Klinikal na Salik na Kaugnay ng Tumpak na Pagpapalagay na Paggamot sa Mga Impeksyon sa Neisseria gonorrhoeae sa Mga Lalaking Nakipagtalik sa Mga Lalaki at Babaeng Transgender. Mga Klinikal na Nakakahawang Sakit, 1-7.

Sa pamamagitan ng AHF