Linkage sa Pangangalaga Sumusunod sa Mobile HIV Testing na Nakabatay sa Komunidad Kumpara sa Clinic-Based Testing sa Umlazi Township, Durban, South Africa. Medisina sa HIV, 15: 367-372.

Sa pamamagitan ng AHF

Uri ng File: pdf
Sukat ng File: 101 KB
Mga Kategorya: 2014
Tags: 2010-2014
May-akda: Bassett IV, Bearnot B, Freedberg KA, Losina E, Luthuli P, Mbonambi H, Mhlongo B, Mukuvishi D, Pendleton A, Regan S, Robine M, Thulare H, Walensky RP