Walang Kaugnayan sa Pagitan ng Apoε4 Alleles, HIV Infection, Edad, Neuropsychological Outcome, o Kamatayan. Journal ng Neurovirology, 21: 24-31.

Sa pamamagitan ng AHF